Instytut

10 lat współpracy ULAN z sektorem BS

We wrześniu 2014 r. minie 10 lat współpracy firmy ULAN i Jerzego Krajewskiego z sektorem banków spółdzielczych. W lipcu 2005 r. ULAN przygotowała specjalne wydanie miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych” w najwyższym w historii nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. 

Jak zaczęła się ta współpraca?
W lipcu 2004 r. Jerzy Krajewski odwiedził biuro KZBS w Warszawie, bo zbierał informacje o bankach spółdzielczych do miesięcznika „Finansista” , który ULAN Sp. z o.o. przygotowywała do druku na zlecenie Mediabank SA. Rozmawiał z Danutą Twardowską, kierowniczką biura KZBS. Pod koniec rozmowy Danuta Twardowska zapytała, czy nie zechciałby przygotowywać miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”. Strony szybko uzgodniły warunki współpracy.

Pierwszym numerem miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”, przygotowanym przez ULAN Sp. z o.o. na zlecenie Media Consulting Travel-Probank Sp. z o.o,, spółki zależnej Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, był numer 10 (111) październik 2004.

Okładkowym tematem tego numeru było 10-lecie „Głosu Banków Spółdzielczych”.

Image

 W lipcu 2005 r. ULAN przygotowała specjalne wydanie miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych” w najwyższym w historii nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. Jego celem było promowanie banków spółdzielczych i firm z nimi współpracujących wśród rolników i przedsiębiorców.

Specjalne wydanie „Głosu Banków Spółdzielczych”zostało przekazane do prenumeratorów dwutygodnika „Farmer” oraz miesięczników „Rolnik Dzierżawca” i „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Sfinansowały je reklamy Mazowieckiego Banku Regionalnego SA, Europejskiego Funduszu Leasingowego, SEB TFI, VB Leasing oraz Grupy Concordia.

Image