AktualnościFrontSliderWyróżnieni

Udany IX Kongres Nowoczesnej Gospodarki

8 października 2022 r . w Warszawie w Domu Pod Orłami odbył się IX Kongres Nowoczesnej Gospodarki, zorganizowany przez  Kongregację Przemysłowo-Handlową, Instytut Europejskiego Biznesu, Portal Przedsiębiorców EuropejskaFirma.pl i Modern Business Club. Na uroczystość przybyło ponad 140 osób świata gospodarki, polityki i kultury. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa obchodziła 20-lecie działalności.

Kongres prowadził prezes KPH dr Jan Rakowski. Myślą przewodnią kongresu były wyzwania XXI wieku dla polskich małych i średnich firm sektora handlu.

 

Dr Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej od 20 lat

Jubileuszową galę zaszczycili swoim udziałem przedstawiciele rządu i Prezydenta RP:  Agnieszka Ścigaj, minister, członek Rady Ministrów oraz Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP  i Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Rzecznika Małych  i Średnich Przedsiębiorstw reprezentował  dyrektor Biura Prawnego dr Marek Woch.

Agnieszka Ścigaj, minister, członek Rady Ministrów, powiedziała, że wspiera współpracę przedsiębiorców z samorządami, opowiada się za dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców.

 

Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP  i Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zachęcał do korzystania z pomocy PAIiH w zagranicznej ekspansji polskich firm.  Przy stole prezydialnym Jarosław Wikiera, przewodniczący Rady Krajowej KPH, dr Jan Rakowski, prezes KPH i Jerzy Krajewski, wiceprezes KPH.

W trakcie spotkania prezes  Jan Rakowski omówił problemy organizacji pozarządowych w realizacji celów statutowych. Przedstawił 20- letnią historie Kongregacji i jej relacje z parlamentem i władzami samorządowymi.

Wręczono odznaczenia państwowe dla wyróżniających się przedsiębiorców – Krzyże Zasługi. Wśród odznaczonych Marzena Gradecka, prezes polskiej sieci Drogerie Jasmin i Piotr Perszewski, Instytut Paderewskiego .

Odznaczeni Krzyżami Zasługi Marzena Gradecka, prezes polskiej sieci Drogerie Jasmin i Piotr Perszewski, prezes Instytut Paderewskiego

Odznaczeni Krzyżami Zasługi: od lewej Marzena Gradecka, prezes polskiej sieci Drogerie Jasmin i Piotr Perszewski, prezes Instytut Paderewskiego, Jeremi Picz, malarz, rzeźbiarz oraz grafik i syn Jan Suskiego, przedsiębiorca ze Staszowa, który w imieniu ojca przyjął odznaczenie.

W dalszej części jubileuszu prezes Rakowski odznaczył organizacje i osoby najbardziej zasłużone w okresie 20 lat dla Polskiego Handlu, między innymi Doradcę Prezydenta RP Zdzisława Sokala, Minister Agnieszkę Ścigaj, Dyrektora Biura Prawnego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dr Marka Wocha, Wiceminister Olgę Semeniuk, Prezes PIPP Halinę Pupacz, Prezesa Kraśnickiej Izby Gospodarczej Wiesława Michałowskiego, Wiceprezesa PIH Macieja Ptaszyńskiego, Prezesa NR ZHiU Tadeusza Zagórskiego, Klemensa Rydzewskiego, Arnolda Ananicza i wielu innych, w sumie 25 osób.

Odznaczeni medalami Zasłużony dla Polskiego Handlu

Odznaczeni medalami Zasłużony dla Polskiego Handlu

Następnie prezes KPH zarządził ogłoszenie werdyktu Kapituły Nagrody Syzyfa Roku.

Syzyf Roku w kategorii Polityk Roku 2022 został wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Syzyf Roku w kategorii Prezydent Miasta – otrzymał Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna, bardzo ucieszył się z przyznanej nagrody.

Syzyf Roku w kategorii Polska Sieć Handlowa – MerCo Sp z o.o. – Marek Theus,

Syzyf Roku w kategorii Firma Rodzinna  – Zakład Mięsny Wierzejki J.M.Zdanowscy sp.j. – Marek Zdanowski

Syzyf Roku w kategorii Spółdzielnia Roku otrzymała Społem – Poznańska Spółdzielnia Spożywców

Syzyf Roku w kategorii nagroda 20-lecia – Lech Kołakowski

Następnie odbyło się wręczenie statuetek i certyfikatów przyznawanych corocznie przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego lub przekazanych przez firmy: Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu , Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Modernizator, Worldwide Company.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Nagrody wręczali: Zdzisław Sokal, Jan Rakowski i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.
Jako pierwsza statuetki i certyfikaty odebrała firm Mat-Bud Sp. z o.o. S.K. w Rozgartach, wyróżniona w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 i X edycji Konkursu Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych. Od lewej: Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP  i Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Komplementariusza i Komandytariusza PW. Mat-Bud oraz Bogdan Pietras, Komandytariusz i Prokurent PW. Mat-Bud.

 

Od lewej: Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Komplementariusza i Komandytariusza PW. Mat-Bud i Bogdan Pietras, Komandytariusz i Prokurent PW. Mat-Bud.

Mateusz Domżalski z firmy Paliwex Sp. J. Ryszard Domżalski, wyróżnionej w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022

Aneta i Adrian Obarscy z 4 ECO Sp. z o.o. w Kielcach, która zdobyła tytuły Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Krzysztof Kowalczyk, Prezes Zarządu K2 Dystrybucje Sp. z o.o. sp.k. w Gdyni, która również zdobyła tytuły Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Teresa i Stanisław Cabaj, właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MATEO” Stanisław Cabaj w Dębicy, wyróżnionego przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Od lewej: Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Marcin Mordalski, Wiceprezesa Zarządu BESTGUM POLSKA sp. z o.o., Grzegorz Raksa, Prezes Zarządu BESTGUM POLSKA sp. z o.o., Leszek Lech, BESTGUM POLSKA sp. z o.o. i
Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP  i Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Damian Jarczykowski, Prezes Zarządu APA ARCHES sp. z o.o. sp. k., wyróżnionej przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 , XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2020.

Joanna Jaśkiewicz, Prezes Zarządu i Michał Jaśkiewicz, Członek Zarządu Pomorskiego Biura Rachunkowego Sp. z o.o. w Gdańsk, wyróżnionej przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Michał Sergiusz Mierzejewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Musica Nostra w Poznaniu wyróżnionej przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021.

Zdjęcie grupowe przedstawicieli wyróżnionych firm oraz Andrzej Bator (pierwszy z lewej).

Wydarzenie wzbogacił występ artystyczny Andrzeja Batora oraz okolicznościowy bankiet połączony z ciekawą wymianą poglądów i doświadczeń.

Tekst: Jerzy Krajewski. Zdjęcia: Andrzej Skorski.