HERMES Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

HERMES Sp. z o.o. zostala wyrózniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w ramach XV edycji rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sadowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 18 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

zdjecie ze strony firmy


Firma HERMES Sp. z o.o., założona w 1990 r. w Gdyni, to jedna z pierwszych polskich firm spedycyjnych, która odniosła sukces dzięki innowacyjnym projektom i szybkiemu rozwojowi w dynamicznym okresie lat 90. Zaczynając od polsko-austriackiego joint venture, firma zyskała niezależność w 1994 r., a obecnie jest liderem na rynku transportu międzynarodowego.

HERMES specjalizuje się w obszarze spedycji towarów inwestycyjnych, ciężkich, konteneryzowanych, masowych i drobnicy. W ciągu 30 lat obsłużyła ponad 5 milionów ton ładunków, budując solidną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Misją firmy jest bliski kontakt z klientem, co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Firma angażuje się także w działania społecznie odpowiedzialne, uczestnicząc w projektach poprawy jakości życia, takich jak program „Inteligent Energy”.

HERMES Sp. z o.o. jest uznawana za wzór profesjonalizmu i skuteczności, wpisując się na stałe w historię polskiej logistyki i spedycji.

Wiecej informacji o firmie na stronie internetowej: https://hermes.com.pl


Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl oraz Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Instytut publikuje rankingi takie jak Gepardy Biznesu (od 2006 r.), dla firm z dynamiką przychodów i zysku netto powyżej 10%, Efektywna Firma (od 2008 r.), dla firm o stosunku zysku netto do przychodów przekraczającym 5%, oraz Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.), dla firm wyróżnionych w obu poprzednich rankingach.

Od 2008 r. prowadzony jest również Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki, wyróżniający firmy o szacowanej wartości rynkowej powyżej 10 mln zł.

Oszacowanie wartości rynkowej firm oparte jest na bardzo uproszczonym porównaniu do wycen spółek polskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy wykorzystaniu wskaźników takich jak C/Z (cena do zysku netto) oraz C/WK (cena do wartości księgowej, gdzie wartość księgowa rozumiana jest jako suma kapitału własnego firmy i jej zysku netto). Metodologia ta umożliwia orientacyjną ocenę wartości przedsiębiorstw.

Inne konkursy to Wielki Modernizator (od 2012 r.) dla firm z dwuletnią amortyzacją powyżej 2 mln zł, oraz Worldwide Company (od 2013 r.) dla przedsiębiorstw eksportujących do co najmniej 5 krajów.

Autor: Lukasz Krajewski