Wyróżnieni

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 275 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Zajęła 2524. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 9,2 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 1984. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

Wielcy Modernizatorzy 2022

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. posiada wieloletnią tradycję w branży drogowej. Firma zaczęła swoją działalność w 1969 r. jako Rejon Dróg Publicznych (RDP) w Piotrkowie Tryb., który funkcjonował pod tą nazwą do roku 1992, czyli do momentu przekształcenia w Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych (PRDiM). W wyniku prywatyzacji w 1998 roku PRDiM przekształcono z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która funkcjonuje obecnie pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Początkowo firma świadczyła usługi w zakresie robót bitumicznych i robót związanych z utrzymaniem dróg. PRD-M stopniowo poszerzało swoją ofertę przez specjalizację w zakresie oznakowania poziomego dróg, produkcji mieszanek mineralno – bitumicznych, aż do kompleksowego wykonawstwa robót drogowych.

Zdjęcie ze strony https://prd-m.pl

Przedsiębiorstwo cechuje niezawodność, terminowość i najwyższa jakość wykonywanych prac.

Jako firma z dużym doświadczeniem bierze udział w realizacji największych inwestycji drogowych prowadzonych w regionie łódzkim, a w przypadku oznakowania poziomego na terenie całej Polski. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia robót bitumicznych, ziemnych, oznakowania poziomego oraz wytwarzania mieszanek mineralno –bitumicznych.

Wyposażenie techniczne Spółki

PRD-M w realizowanych robotach stosuje następujące wyposażenie:

 • Wytwórnia mas bitumicznych BENNINGHOVEN (funkcjonuje w Jakubowie Gm. Lubochnia)
 • Wytwórnia mas bitumicznych „WIBAU” (funkcjonuje w Jakubowie gm. Lubochnia)
 • Rozkładarki „VOGELE”, „TITAN”
 • Walce wibracyjne
 • Walce ogumione
 • Walce statyczne
 • Ubijak spalinowy Wacker
 • Równiarki samobieżne
 • Spycharki gąsienicowe
 • Koparko – Ładowarki „JBC-3CX-SN”, „JBC-4CX”
 • Skrapiarki samochodowe
 • Rozsypywacz grysów doczepny
 • Remonter kombajn RZA 5600E
 • Recyklery
 • Termosy
 • Zagęszczarki
 • Szczotki mechaniczne
 • Sprężarki powietrzno-spalinowe
 • Piły do asfaltobetonu
 • Pilarka spalinowa Ps-50
 • Młoty spalinowe FB 60S
 • Zespół wyburzeniowy LH 215
 • Samochody ciężarowe
 • Żuraw samochodowy
 • Ciągnik kołowy Mf-256
 • Przyczepy
 • Lawety
 • Malowarki samojezdne „TRASSAR 251”, „BMT-350” BORUM
 • Malowarki ze sterowaniem ręcznym „TRASSAR 9”
 • Malowarki do mas termoplastycznych.
 • Rozkładarka VOLVO, DYNAPAC
 • Ładowarka VOLVO L150H
 • Ładowarka XCMG
 • Kruszarka udarowa PORTAFILL 7000IC
 • Przesiewacz mobilny POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400
 • Do malowarek samojezdnych dopisujemy HOFMANN H18
 • Wysokociśnieniowe urządzenie do wodnego usuwania oznakowania poziomego FALCH T25

Więcej o firmie pod adresem: https://prd-m.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski