PolecamyŚwiatowa Firma

Program Światowa Firma 2013 zostanie poszerzony

W pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursy Światowa Firma 2013 wyróżnione zostaną firmy, które każdego roku w latach 2010-2012 osiągnęły minimum 4 mln zł z eksportu.

Do tej pory za Światowe Firmy 2013 uznawaliśmy te, które spełniły następujące kryteria:

1. W każdym roku 2010, 2011 i 2012 wartość eksportu była większa niż 10 mln PLN,
2. Miały  zysk netto w 2012 r.,
3. Miały dodatni kapitał własny w 2012 r.

Chcemy zachęcić do eksportu mniejsze firmy i pokazać im przykłady ekspansji za granica małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego obniżyliśmy granicę, od której przyznajemy tytuł Światowa Firmy do 4 mln zł, czyli około 1 mln euro.

Informacje o wielkości eksportu z Urzędów Celnych zebrała Wywiadownia Handlowa InfoCredit z Warszawy. Wkrótce ma przekazać Instytutowi Nowoczesnego Biznesu rankingi Światowych Firm w podziale na województwa i branże.

Tytuł Światowa Firmy 2013 Instytut Nowoczesnego Biznesu będzie przyznawał firmom, które spełniły następujące kryteria:

1. W każdym roku 2010, 2011 i 2012 wartość eksportu była większa niż 4 mln PLN,
2. Miały  zysk netto w 2012 r.,
3. Miały dodatni kapitał własny w 2012 r.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu  Nowoczesnego Biznesu, redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma”.