Gepardy Biznesu

PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu jest Gepardem Biznesu 2015

PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o.  w Poznaniu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż dynamika wartości rynkowej w latach 2014-2015  wyniosła w jej przypadku 69 proc. 

PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o.  w Poznaniu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 69 proc.  To oznacza, że PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o.  w Poznaniu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o.  w Poznaniu
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 26287 26221
Zysk netto w tys. zł 218 375
Kapitał własny w tys. zł 1942 1851
Wartość księgowa w tys. zł 2 160 2 227
Efektywność w proc. 0,8 1,4
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 2,3
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 1,1
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 3858
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 2981
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 6839
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 3420
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 8522
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 3029
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 11551
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5775
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 69

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez PPSKiZ Transmeble Poznań Sp. z o.o.  w Poznaniu.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marca 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.