Wyróżnieni

Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 64 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 10 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 1741. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

https://europejskafirma.pl/wielcy-modernizatorzy-2022

METALPOL, kontynuująca tradycje Fabryki Armatury i Odlewni Węgierska Górka, jest jednym z  najstarszych zakładów branży odlewniczej w Polsce: huta żelaza, poprzedniczka dzisiejszej odlewni, została założona w roku 1838.

Po kilku latach huta ustąpiła miejsca odlewni żeliwa i fabryce armatury, która, pomimo wojen, wzlotów i upadków, nieustannie się rozwijała i była w okresie przed i powojennym czołowym producentem armatury nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmiany systemu politycznego i gospodarczego w Polsce stały się przyczyną trudności jakie napotkała fabryka w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. W ich następstwie, w roku 2000, zakład  wszedł w skład francuskiej grupy odlewniczej i zmienił nazwę na METALPOL.

W następnych latach fabryka, wykorzystując pomoc i doświadczenie specjalistów francuskiej grupy, została gruntownie zmodernizowana i zreorganizowana, aby spełniać standardy zachodnioeuropejskie.

W roku 2010 METALPOL stał się na powrót firmą o całkowicie polskim kapitale.

METALPOL to firma, która pragnie się rozwijać, zdobywać nowe rynki zbytu i zaspokajać ciągle rosnące wymagania klientów, stawiając na systemy zarządzania jakością jako wektor rozwoju.

Spółka już w 2000 roku wdrożyła systemem zarządzania jakością ISO 9001, a w roku 2005 system jakości zgodny ze specyfikacją ISO/TS 16949.

METALPOL dba o to, aby produkcja odbywała się w warunkach gwarantujących ochronę środowiska naturalnego, co zostało potwierdzone w roku 2004 certyfikatem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

METALPOL posiada zdolności produkcyjne umożliwiające wytworzenie około 25.000 ton odlewów na linii LORAMENDI oraz przy użyciu poziomej linii odlewniczej BMD i oferuje szeroką gamę wyrobów z różnego gatunku żeliwa sferoidalnego i szarego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, tak w dziedzinie odlewnictwa, jak i w zarządzaniu systemami jakości i organizacji pracy, METALPOL oferuje swym klientom wyroby wysokiej klasy, odpowiadające europejskim standardom jakościowym oraz daje gwarancję solidności, profesjonalizmu i nowoczesności.

METALPOL jest producentem:

  • odlewów z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego i maszynowego, sektora rolniczego, budownictwa i robót publicznych oraz górnictwa, z żeliwa szarego EN-GJL-200, 250, 300 oraz z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 500-7, 600-3, 700-2
  • wyrobów dla kolejnictwa
  • armatury przemysłowej: zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z żeliwa sferoidalnego, zasuwy gwintowane z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne i podziemne, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów, studnie wodomierzowe
  • kształtek kołnierzowych z żeliwa szarego i sferoidalnego

METALPOL zatrudnia 250 wykwalifikowanych i posiadających wieloletnie doświadczenie pracowników, dysponujących najnowszymi narzędziami i systemami informatycznymi w dziedzinie technologii oraz zintegrowanym systemem zarządzania produkcją oraz finansami.

Spółka ciągle się rozwija i przeznacza corocznie znaczące kwoty na inwestycje w rozwój.

Pełne zaangażowanie załogi i odpowiedzialność każdego pracownika za jakość produkcji oraz poziom rozwoju przedsiębiorstwa, to zapewnienie dalszego wzrostu gospodarczego METALPOLU i jego sukcesów w przyszłości.

Zdjęcie ze strony https://metalpol.com/

METALPOL znajduje się przy ulicy Kolejowej 6 w Węgierskiej Górce – powiat żywiecki, województwo śląskie.

Więcej informacji o spółdzielni na stronie internetowej https://metalpol.com/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski