Wyróżnieni

Inter Lers Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2022

Inter Lers Sp. z o.o. w Kłecku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X Iedycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 32,8 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 7,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,3 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 6301. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

Wielcy Modernizatorzy 2022

Firma oferuje domy i domki oparte na konstrukcji z drewna oraz elementy do budowy domów z drewna.

Jej pomysłodawcą i założycielem był Ryszard Stolarz, który do dziś jest właścicielem i zarazem pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zamiłowanie do drewna zaszczepił w nim jego dziadek, który już w okresie międzywojennym zajmował się budową domów z drewnianych bali.

Odziedziczona pasja, w połączeniu w wieloletnim doświadczeniem biznesowym (także w branży budowlanej) sprawiły, że szybko udało się wyłonić zespół specjalistów, który przystąpił do prac nad uruchomieniem produkcji wiązarów. W jego skład wszedł m.in. Tomasz Modrzejewski, obecnie Główny Projektant i jednocześnie Zastępca Prezesa.

Jego wiedza i doświadczenie za zakresu technologii drewna i budownictwa miała niebagatelny wpływ na dalsze kierunki rozwoju firmy.

Czemu akurat drewniane prefabrykaty? Była to odpowiedź na potrzeby rynku, związane z wyjazdem wielu cieśli i dekarzy do krajów Europy Zachodniej. Stanowiło to duży problem dla inwestorów, którzy często nie byli w stanie dokończyć swoich inwestycji. Dostarczenie im gotowych elementów budowlanych było więc doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym prowadzić prace bez obawy o naruszenie ich harmonogramu.

W 2004 roku z taśmy kłeckiego zakładu zjechały pierwsze gotowe wiązary. Spółka była jedną z niewielu krajowych firm zajmujących się produkcją elementów łączonych za pomocą płytek kolczastych MiTek®. Można więc powiedzieć, że przypadł jej zaszczyt zaprezentowania Polakom zalet płynących z wykorzystania drewnianych prefabrykatów.

 

Osiedle Kłecko – USTRONIE. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/interlers

Jak się jednak okazało, bycie pionierem na rynku było w równym stopniu korzystne, co kłopotliwie. Największym problemem w pierwszym okresie działalności firmy był bowiem ograniczony dostęp do specjalistycznych maszyn, osprzętu i bazy wiedzy. Konieczne było więc podejmowanie współpracy z firmami zagranicznymi. W krajach takich jak Szwecja, Dania, Czechy, czy Niemcy technologia MiTek® była już dość rozpowszechniona, dlatego naturalnym było poszukiwanie partnerów biznesowych właśnie w tych rejonach. Liczne wizyty w najnowocześniejszych, europejskich zakładach pozwoliły podpatrzeć innowacyjne rozwiązania, które systematycznie były przenoszone do Inter-Lers.

Bez wątpienia jednym z milowych kroków w dziejach funkcjonowania firmy było przejęcie polskiej fabryki niemieckiego producenta wiązarów i kratownic dachowych – firmy Cordes, co zaowocowało m.in. pozyskaniem doskonałej jakości bazy sprzętowej. Miało to miejsce w 2006 roku i w znaczący sposób wpłynęło na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu. Mocy, która ze względu na rosnące zainteresowanie prefabrykowanymi konstrukcjami drewnianymi była coraz bardziej potrzebna.

Ten zabieg pozwolił Inter Lers na dalszy rozwój. Firma wybudowała magazyn drewna, a także otworzyła biura techniczno-handlowych w Poznaniu i Bydgoszczy. Firmowe produkty uzyskały natomiast certyfikaty dające prawo do używania znaku CE dla materiałów budowlanych.

Kolejne lata przyniosły dalsze inwestycje. W drugiej połowie 2015 roku zakończyła budowę nowej hali produkcyjnej. Dzięki skorzystaniu z dotacji unijnych udało się także zakupić nowoczesną linię technologiczną. Jej park maszynowy powiększył się o specjalistyczny sprzęt transportowo-montażowy oraz blisko dwudziestometrowy żuraw. Rok 2017 zaowocował otwarciem oddziału techniczno-handlowego w Lublinie, a także oddaniem do użytku nowego budynku administracyjnego w Kłecku. W następnym poszerzyła zakres działalności o ocieplanie/docieplanie budynków metodą wdmuchiwania (więcej na stronie www.ekoocieplenia.pl)  Jak jednak zapowiada Prezes Ryszard Stolarz, nie jest to koniec rozwoju firmy Inter-Lers.

Latem 2022 r. firmy zaczęła sprzedawać domy szeregowe w osiedlu Kłecko – USTRONIE, które składa się z 12 lokali mieszkaniowych z ogródkami, zbudowanych z ciepłych elementów prefabrykowanych.

Więcej o firmie pod adresem: https://inter-lers.pl/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski