Efektywna Firma

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie jest Efektywną Firmą 2018

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie została  wyróżniona w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018.

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017.

Przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016-2017.  Jego średnia w tych latach wyniosła 7,3 proc., a to oznacza, że  HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.