Gepardy Biznesu

Grupa Marat pomaga zwiększyć wydajność przy obniżeniu kosztów

Jako grupa firm jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe dostawy najwyższej jakości produktów do utrzymania ruchu, jak i pierwszy montaż w wielu gałęziach przemysłu, mówi Monika Kempińska, Prezes Zarządu Elrow Sp. z o.o. w Rybniku.

Monika Kempińska, Prezes Zarządu Elrow Sp. z o.o. w Rybniku:        

Firma Elrow Sp. z o.o. powstała w 2003 r. nabywszy od upadłego przedsiębiorstwa znak towarowy, certyfikaty, dopuszczenia, patenty oraz referencje. Swoją działalność spółka skoncentrowała głównie na świadczeniu usług dla sektora górniczego, niemniej jednak Elrow otwarty jest na współpracę z innymi gałęziami przemysłu.
W roku 2011 Elrow połączył swoje siły ze spółkami Marat oraz Wanar tworząc Grupę Marat, by jeszcze prężniej i kompleksowo zwiększyć zasięg swojej oferty i zadowolenie klientów. Jako grupa firm jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe dostawy najwyższej jakości produktów do utrzymania ruchu, jak i pierwszy montaż w wielu gałęziach przemysłu. Zapewniamy również fachowe doradztwo, gwarantujące zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu i optymalizowaniu zapasów.

Image
Spółka Elrow wciąż rozwija swoją działalność usługową oraz produkcyjną. Oferta własnych rozwiązań jest oparta na wieloletnich dostawach gotowych wyrobów do klientów oraz na doświadczonej grupie inżynierów i techników tworzących obszar produkcyjny Grupy Marat.
Formalnym poświadczeniem i gwarancją jakości naszych usług i wyrobów jest Zintegrowany System Zarządzania ISO oraz przyznawane spółce wyróżnienia i nagrody.

Elrow Sp. z o.o. w Rybniku  została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013.