Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży wsparcie dla górnictwa według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 22 przedsiębiorstw branży  wsparcie dla górnictwa , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 18 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Linter Mining Sp. z o.o., Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla Pol – Corbon Sp. z o.o. i  Torfowisko Biały Bór Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 22 takie przedsiębiorstwa  w branży wsparcie dla górnictwa  (PKD_2007 o numerach od 0910Z do 0990Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 22 przedsiębiorstw branży  wsparcie dla górnictwa , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 18 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Linter Mining Sp. z o.o., Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla Pol – Corbon Sp. z o.o. i  Torfowisko Biały Bór Sp. z o.o.

 

Gepardy Biznesu 2013 branży wsparcie dla górnictwa według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Linter Mining Sp. z o.o. Wodzisław Śląski 1836 57144 3012
2 Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla Pol – Corbon Sp. z o.o. Wojkowice 7681 52221 580
3 Torfowisko Biały Bór Sp. z o.o. Gościcino 1719 7841 356
4 Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód S.A. Lublin 11419 40554 255
5 Karbon Sp. z o.o. Katowice 5236 16308 211
6 Ankra Sp. z o.o. Kraków 2091 6349 204
7 Przedsiębiorstwo Eko-Bud Sp. z o.o. Żory 4430 13432 203
8 PPH GWAREK Sp. z o.o. Katowice 11521 34423 199
9 Kwadro Sp. z o.o. PPHU Jaszczów 1611 4709 192
10 Control Process Płock Sp. z o.o. Płock 1070 3117 191
11 Minvent Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Szamotuły 1246 3079 147
12 Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. Łęczna 14589 33091 127
13 PRG Linter S.A. Łęczna 12756 24056 89
14 Gospodarstwo Rolne Agrofarm Sp. z o.o. Jurkowice 11898 21391 80
15 Krusz Tech Sp. z o.o. Jelenia Góra 1909 3427 80
16 Termowent Technology Piotr Jamrozik Zabrze 28683 43543 52
17 ZOK Sp. z o.o. Zakład Odmetanowania Kopalń Jastrzębie-Zdrój 57289 84200 47
18 Heads Sp. z o.o. Kraków 10667 14789 39
Pozostałe firmy branży wsparcie dla górnictwa
19 ALPEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Jastrzębie-Zdrój 25173 25699 2
20 BUDNAFT Sp. z o.o. Miłachowo 1806 1055 -42
21 Enst S.A. Warszawa 1128 633 -44
22 Przedsiębiorstwo Usługowo Techniczne Kami Sp. z o.o. Kielce 5066 2804 -45

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.