Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

 ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

 ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 79 proc.  To oznacza, że   ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 11,9 proc., a to oznacza, że  firma  ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

 ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe firmy ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 42859 36243
Zysk netto w tys. zł 2963 6144
Kapitał własny w tys. zł 22323 29311
Wartość księgowa w tys. zł 25 286 35 455
Efektywność w proc. 6,9 17,0
Suma efektywności  w latach 2014  i 2016 w proc. 23,9
Średnia efektywność w latach 2014 i 2016 w proc. 11,9
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 61334
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 34389
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 95723
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 47862
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 123494
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 47510
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 171004
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 85502
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 79

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez  ENKEV POLSKA S.A. w Łodzi (dane za rok 2016) i wywiadownię InfoCredit (dane za rok 2014).

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.