Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

PRO EUROPA jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę dwóch parametrów: przychodów i  zysku netto w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 110,3 proc.  To oznacza, że  PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 19 proc., a to oznacza, że  PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Stron Company 2016. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim  została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
Wyniki finansowe PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 2618 5032 92,2
Zysk netto w tys. zł 455 1039 128,4
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto  w latach 2015-2016 220,6
Średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto  w latach 2015-2016 110,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 17,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 20,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 38,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 19,0
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa V edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.