Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Powiat Kraśnicki – Powiat Przyjazny Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w marcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 29 firm z siedzibą w Powiecie Kraśnickim, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój pomógł zdobyć wyróżnienie również  Powiatowi Kraśnickiemu, który dzięki temu zyskały tytuł Powiat Przyjazny Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016 uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

Kapituła Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom zdecydowała przyznać Powiatowi Kraśnickiemu tytuł Powiat  Przyjazny Firmom 2016, mimo niespełnienia kryterium 10 Gepard Biznesu na 10 tysięcy mieszkańców, gdyż władze Powiatu Kraśnickiego odejmowały w ostatnich kilku latach wiele działań sprzyjających polskim przedsiębiorstwom. Na szczególne podziękowanie zasłużył Andrzej Maj, starosta Powiatu Krasniciego, który zapowiedział udział w XIV Kongresie Gospodarki Polskiej 21 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Powiecie Kraśnickim
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 PBI Infrastruktura S.A. 1270 14333 1029
2 WOD – BUD Sp. z o.o. 14734 59262 302
3 Savona Sp. z o.o. 9773 34397 252
4 Zakrzowiak Sp. z o.o. 3890 12833 230
5 Kraśnickie Centrum Stali Sp. z o.o. 5334 16784 215
6 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 9264 27440 196
7 Budomat Sp. z o.o. 1823 5346 193
8 PPHU ELTEX Sp. z o.o. 6467 17303 168
9 Gumet S.J. 9408 24884 165
10 Top – Car S.J. Przedsiębiorstwo Handlowe 1176 2960 152
11 Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. 71716 179552 150
12 DAREX CZELEJ DARIUSZ 14884 35669 140
13 Lever Sp. J. Rabiński-Drąg 8996 20307 126
14 AGRO – POLI Sp. z o.o. 8117 18184 124
15 A. Widomska-Rupeć i P. Rupeć S.J. 4919 10525 114
16 TSUBAKI HOOVER POLSKA SP Z O O 187543 399601 113,1
17 Stec Rally Auto Moto Sport Poland Sp. z o.o. 1324 2801 112
18 Instalnet Szabat, Rydzewski S.J. 3109 6477 108
19 WM Sp. z o.o. 8982 17021 89
20 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wilkołazie 1009 1899 88
21 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skorczycach 5188 9194 77
22 Hentex sp.j. Teresa Juszkiewicz, Ryszard Chęć 3287 5413 65
23 Przedsiębiorstwo Budowlane EKO – Drogpol A. Markowski i M. Markowska sp.j. 2563 4046 58
24 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 1902 2604 37
25 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Fan J.J.J.Czubińscy sp.j. 3852 5147 34
26 IN – Agra Sp. z o.o. PW 727 961 32
27 Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o. 518 636 23
28 Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM w Kraśniku 2391 2755 15
29 Kraśnickie Przeds. Budowlane Sp. z o.o. 1462 1680 15

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.