Gepardy Biznesu

MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. jest Gepardem Biznesu 2015

MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. w Lipnikach Starych zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 155,1 proc.

MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. w Lipnikach Starych wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 155,1 proc.  To oznacza, że  MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. w Lipnikach Starych rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. w Lipnikach Starych
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 30736 29554 -3,8
Zysk netto w tys. zł 252 1201 376,6
Kapitał własny w tys. zł 580 1116 92,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 465,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 155,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,9
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez MARDOM HOME sp. z o.o. sp.k. w Lipnikach Starych.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.