Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie Brylanty

ZPM ZAGŁOBA gepardzim skokiem stał się Potęgą Biznesu 2014

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZAGŁOBA Z. Łaguna i Wspólnicy Sp.J. w Grajewie w ciągu roku zwiększył wartość rynkową o 192 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014, a zarazem awansował do elitarnej grupy Potęg Biznesu 2014, bo jego wartość rynkowa wzrosła do 123,7 mln zł.

Miał przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 49,1 proc. ,  zasłużył więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZAGŁOBA Z. Łaguna i Wspólnicy Sp.J. w Grajewie Państwa  może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów  Potęga Biznesu 2014, Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014.

Wyniki finansowe Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZAGŁOBA Z. Łaguna i Wspólnicy Sp.J. w Grajewie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 18 907 18 011
Zysk netto w tys. zł 5 031 12 895
Amortyzacja w tys. zł 267 256
Kapitał własny w tys. zł 918 931
Wartość księgowa w tys. zł 5 949 13 826
Efektywność w proc. 26,6 71,6
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 98,2
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 49,1
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 523
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 77377
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 7436
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 84813
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 42407
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 228242
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 19080
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 247321
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 123661
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 192