Bez kategorii

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza jest Efektywną Firmą 2015

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach rozwija się, ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest średnia dynamika trzech parametrów minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,6 proc., a to oznacza, że Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
PPiR PROINTECH Sp. z o.o. w Chorzowie może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Zakładu Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 2941 3197 8,7
Zysk netto w tys. zł 209 197 -5,7
Kapitał własny w tys. zł 4094 4105 0,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 3,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 7,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 6,2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 13,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 6,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o w Mysłowicach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.