Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015  Przemysłu Chemicznego

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 26 firmy przemysłu chemicznego, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł. Na podium znalazły się: Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o., Air Products Sp. z o.o. i  LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o..

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2015 uzyskały 26 firmy przemysłu chemicznego, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 była w nich wyższa niż 10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015  Przemysłu Chemicznego
Lp. Nazwa Firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. Warszawa 175,0 1434 8,0
2 Air Products Sp. z o.o. Warszawa 120,7 888 11,8
3 LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków 94,8 1024 15,9
4 KOSMEPOL Sp. z o.o. Kanie 81,7 540 9,7
5 Avon Distribution Polska Sp. z o.o. Garwolin 78,4 1605 -24,5
6 Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. Świdnica 63,6 1203 -1,6
7 AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o. Kraków 57,4 607 70,1
8 PPG DECO Polska Sp. z o.o. Wrocław 48,8 786 72,4
9 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Warszawa 33,7 2348 38,0
10 PPG POLIFARB CIESZYN S.A. Cieszyn 22,4 745 -20,6
11 Grupa Inco S.A. Warszawa 21,0 500 61,5
12 MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Gliwice 20,6 736 17,2
13 Eloros Sp. z o.o. Chorzów 18,9 219 6,4
14 Colep Polska Sp. z o.o. Kleszczów 17,5 514 95,8
15 ALKAT Sp. z o.o. Kraków 16,2 427 4,3
16 KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Poznań 15,5 192 42,1
17 Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 15,2 172 14,0
18 KOMAGRA Sp. z o.o. Warszawa 14,6 230 64,1
19 Nicols Poland Sp. z o.o. Trawniki 14,2 131 19,7
20 ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Gdańsk 13,3 555 27,1
21 INGLOT Sp. z o.o. Przemyśl 13,3 303 64,6
22 Monosuisse Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 11,0 81 64,4
23 CHESPA – Farby Graficzne Sp. z o.o. Krapkowice 10,8 161 43,4
24 KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o.o. Szczecinek 10,6 172 -5,1
25 ARKEMA Sp. z o.o. Inowrocław 10,5 31 -0,4
26 Dr. Schumacher Sp. z o.o. Lubań 10,3 365 2209,0

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.