Światowa Firma

WIBO to Światowa Firma 2017

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach  zdobyła tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. To znaczy, że zasługuje na tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach w 2016 r. eksportowała swoje produkty do 27 krajów za ponad 26 mln zł.

 

Wyniki finansowe WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 39134 46282 18,3
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 16945 26101 54,0
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 14 27 92,9
Amortyzacja w tys. zł 995 1015 2,0
Zysk netto w tys. zł 9218 19896 115,8
Kapitał własny w tys. zł 24785 37143 49,9
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 184,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 61,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 23,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 43,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 66,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 33,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.