Konferencje

Udany III Kongres Zarządzania Należnościami

W III Kongresie Zarządzania Należnościami, który odbył się 19 grudnia 2008 r. w Warszawie, wzięło udział 40 przedstawicieli firm, spółdzielni  i banków spółdzielczych. Gość specjalny, prof. Grzegorz W. Kołodko, opowiedział,  jak „wędrujący świat” może wyjść z kryzysu.

Organizatorami  III Kongresu Zarządzania Należnościami na temat: „Relacje między bankami a biznesem w dobie kryzysu gospodarczego” byli Instytut Lokalnego Biznesu oraz  Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Kongres odbył się 19 grudnia  2008 r.  w Warszawie  w Centrum Konferencyjno-Kongresowe Fundacji „Polska – Wiek XXI” przy ul. Bobrowieckiej 9 w Sali Lustrzanej.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej  po otwarciu kongresu przedstawił  przyczyny i skutki globalnego kryzysu gospodarczego oraz plan antykryzysowy dla Polski.

Image

Image
Prof.  Grzegorz W. Kołodko, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów szukał odpowiedzi na pytanie, jak „wędrujący świat” może wyjść z kryzysu gospodarczego.

Image

Image

Po jego wykładzie odbyła się dyskusja  o drogach wyjścia z kryzysu.

 

Prof.  Grzegorz W. Kołodko podpisał kilkadziesiąt swoich książek pt. „Wędrujący świat”.

Image

Następnie odbyło się rozdanie dyplomów i statuetek w konkursie „Gepardy Biznesu” firmom, które nie odebrały ich na II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu.  Dyplomy i statuetki wręczył prof.  Grzegorz W. Kołodko.

Image

Image

 Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments SA, Prezes Polskiego Związku Windykacji, Wiceprezes Business Centre Club  przedstawił prezentację na temat wpływu kryzysu światowego na zmniejszanie się zdolności płatniczej firm i gospodarstw domowych.

Image
Andrzej Rychter, prawnik, pracownik  banku komercyjnego przedstawił bankowy tytuł egzekucyjny w praktyce: procesy windykacyjne – od negocjacji po egzekucję; rola bankowego tytułu egzekucyjnego w procesie windykacyjnym (na tle przykładów z praktyki sądowej) m.in: wystawienie bte, nadanie bte klauzuli wykonalności; środki ochrony dłużnika: zażalenie, powództwo przeciwegzekucyjne, powództwo odszkodowawcze, dobre praktyki związane z bte.

Image