Konferencje

Udana II Ogólnopolska Konferencja Gepardów Biznesu

W II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu 1 października 2008 r. wzięło udział 122 uczestników. Zostali na niej  nagrodzeni zwycięzcy branżowi Konkursu Gepardy Biznesu – firmy, banki spółdzielce i SKOK-i oraz ogłoszone wyniki konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy.

Na II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu 1 października 2008 r. w Warszawie w sali konferencyjnej im. Stanisława Wojciechowskiego w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej zostały rozdane statuetki dla zwycięzców w 32 rankingach branżowych oraz dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.

Fundatorem większości statuetek był Instytut Bankowości Spółdzielczej (www.ibs.edu.pl).

Ponadto Krajowy Rejestr Długów (www.krd.pl) ufundował 6 statuetki dla najdynamiczniejszych podmiotów w następujących branżach:banki spółdzielcze, SKOK, Medialna, Finansowa, Energia oraz Gaz i woda.

Projekt statuetki wykonała Katarzyna Pągowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

32 statuetki  dla firm

Wartość rynkowa 8,5 tysiąca firm została policzona  z wykorzystaniem trzech wskaźników giełdowych – C/Z (cena do zysku netto), C/Wk (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) z lat 2004 – 2006.

Statuetkę otrzymały małe i średnie firmy, które są najwyżej w rankingu branżowym w pierwszej dziesiątce, do 26 września 2008 r. zgłosiła udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu, a ich przedstawiciele wzięli udział w tej konferencji.

Pozostałe firmy, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 30 proc. w ciągu 2 lat, i do 26 września 2008 r. zgłosiły udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu, otrzymały  dyplomy.

Sześć statuetek dla banków spółdzielczych

Banki spółdzielcze są klasyfikowane według dynamiki wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2005 do 31 marca 2008 r .w sześciu grupach:

Grupa I – banki o sumie bilansowej do 25 mln zł 31 grudnia 2004 r.
Grupa II – banki o sumie bilansowej od 25 do 50 mln zł 31 grudnia 2004 r.
Grupa III – banki o sumie bilansowej od 50 do 100 mln zł 31 grudnia 2004 r.
Grupa IV – banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł 31 grudnia 2004 r.
Grupa V – banki o sumie bilansowej od 200 do 400 mln zł  31 grudnia 2004 r.
Grupa VI – banki o sumie bilansowej powyżej 400 mln zł  31 grudnia 2004 r.

Wartość rynkowa 70 banków spółdzielczych został policzona  z wykorzystaniem trzech wskaźników giełdowych – C/Z (cena do zysku netto), C/Wk (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) z lat 2005 – 2008.

Wycenione zostały tylko te banki, które do 26 września 2008 r. odesłały  ankiety z danymi za lata 2004 – 2007.

Statuetkę otrzymały banki, które były najwyżej w rankingu, a ich przedstawiciel wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu.

Pozostałe banki, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 30 proc. w ciągu 3 lat, otrzymały dyplomy.

Jedna statuetka dla SKOK

Wartość rynkowa 2 kas została  policzona  z wykorzystaniem trzech wskaźników giełdowych – C/Z (cena do zysku netto), C/Wk (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) z lat 2005 – 2008.

Wycenione zostały tylko te kasy, które do 26 września 2008 r. odesłały  ankiety z danymi za lata 2004 – 2007.

Statuetkę otrzymała kasa, która jest najwyżej w rankingu, a jej przedstawiciel wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu.

Pozostałe kasy, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 30 proc. w ciągu 3 lat, otrzymają tylko dyplomy.

UWAGA: Dla banków spółdzielczych i SKOK były to „Gepardy Biznesu 2008”, a dla firm „Gepardy Biznesu 2007”.

Image

II Ogólnopolską Konferencję Gepardów Biznesu prowadził Jerzy Krajewski, dyrektor Klubu Gepardów Biznesu i Instytutu Bankowości Spółdzielczej. Statuetki i dyplomy dla najdynamiczniejszych firm z branży handlowej wręczył Roman Dera, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług (z prawej).

Image

Najdynamiczniejsza wśród 2 tysięcy firm handlowych i 8,5 tysiąca firm z 32 branż okazała się Grupa Południe Sp. z o.o w Krakowie, której wartość  rynkowa w 2 lata wzrosła 351 razy. Statuetkę i dyplom odebrał w jej imieniu Andrzej Kuder.

Image

Zdjęcie grupowe przedstawicieli najdynamiczniejszych firm.

Image

Zdjęcie grupowe przedstawicieli najdynamiczniejszych banków spółdzielczych i SKOK oraz przedstawicieli banków spółdzielczych, wyróżnionych w Konkursie Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy.

Nagrodzeni z branży handlowej

Image

Maria Wawrzaszek-Gruszka, Prezes  Zarządu „Społem” PSS”Robotnik”  w Zamościu (www.spolem-zamosc.pl)

Image

Izabela Wróbel, Nemiroff Polska Sp. z o.o. w Zabrzu (www.nemiroff.com.pl

Image

Beata Fijałkowska, Specjalista ds. Marketingu firmy ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie (www.ankol.com.pl

Image

Klaudia Wnuk, Zastępca Dyrektora Generalnego Krka Polska Sp. z o.o. w Warszawie  (www.krka.biz)

Image

Robert Pilch, Właściciel Grupy ATNT – R.Pilch Spółka Komandytowa w Krakowie (www.atnt.pl)

Image

Dorota Piotrowska, Dyrektor Oddziału Warszawskiego firmy Dom Wina Sp. z o.o. w Krakowie (www.domwina.pl)

Image

Maria Kowalik, Prezes Zarządu Społem PSS w Zawierciu

Image

Marek Wojtasik,  Prezes Zarządu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie

Image

Janusz Mazurowski z firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim

Image

Roman Dera, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, przedstawił swoją organizację. Wspomniał, że w nowelizacji  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym chciałaby wprowadzić zapisy utrudniające rozwój sieci supermarketów.

 

Nagrody dla firm z pozostałych branż, banków spółdzielczych i SKOK-ów wręczył dyrektor Rafał Romaniuk, Pełnomocnik Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej we Wrocławiu (www.krd.pl), sponsora Konferencji Gepardów Biznesu i fundatora statuetek.

 

Branża budowlana

Image

Krzysztof Skruczaj, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA w Łodzi.

Image

Tomasz Sękiewicz,  Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. w Jędrzejowie.

Image

Zbigniew Pawulski,  Prezes Zarządu EP Serwis Sp. z o.o. w Łyczynowie (www.epserwis.com.pl).

Branża materiałów budowlanych

Image

Krystyna Jelska, Prezes Zarządu „PREFABET EŁK”” Sp. z o.o. w Ełku.

 

Przemysł lekki

Image

Wiesław Rosa, Prezes Zarządu  Terplast Sp. z o.o. w Sieradzu (www.terplast.com.pl), która zajęła pierwsze miejsce.

Image

 

Image

Dominika Owczarczyk, Dyrektor PPH POLDAUN Sp. z o.o. w Bilczy (www.poldaun.pl), która zajęła drugie miejsce.

 

Branża spożywcza 

Image

Janusz Lis, P.P.H.U. ROSE-WIN Sp. z o.o. w Bełchatowie (www.rosewin.pl).

Przemysł elektromaszynowy

Image

Dorota Kruczek z  firmy ELSTA Sp. z o.o. w Wieliczce (www.elsta.pl), która zajęła pierwsze miejsce.

Image

Witold Mosak, Prezes Zarządu „PZT-Inwestel” SA w Warszawie (www.inwestel.com.pl).

Image

 Anna Lechowska, Fabryka Armatury „Jafar” SA w Jaśle (www.jafar.com.pl).

Image

 Janusz Łuczak, S.F.M. FILTRY  Łuczak SJ w Nadarzynie (www.sfm.pl).

Branża informatyczna

Image

Andrzej Wójtowicz,  Prezes Zarządu Biura Informatyczno-Wdrożeniowego „Koncept” Sp. z o.o. w Krakowie (www.koncept.pl),  która zajęła pierwsze miejsce.

Image

 

Image

Liudmila Mikheikina, Prezes Zarządu KRISMAR Sp.z o.o.(j.v.) w Białej Podlaskiej, która zajęła trzecie miejsce.

 

Branża rolna 

Image

Czesław Kuźniawski, Prezes Zarządu  Gospodarstwa Rolnego Chocicza Sp. z o.o. w Chociczy.

 

Branża produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

 

Image

Image

 Iwona Czachorowska z firmy P.P.H. Elektro-Plast w Nasielsku (www.elektro-plast.com.pl).

 

Branża produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych.

 

Image

Image

Monika Bartoszak z firmy Lug SA w Zielonej Górze (www.lug.com.pl), która zajęła drugie  miejsce.

 

Branża zagospodarowanie odpadów. 

 

Image

Bernard Kucz, Dyrektor Naczelny MetalCo Sp. z o.o. w Katowicach (www.metalco.com.pl), która zajęła piąte  miejsce.

 

Branża zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wode.

 

Image

Andrzej Zawalski, Prezes Zarządu (z prawej), i  Paweł Bobusia,  Prokurent RAF-Energia Sp. z o.o. w Jedliczach, która zajęła pierwsze  miejsce.

Image

Marcin Janur z firmy  P.L. Energia SA w Karlinie ( www.plenergia.pl), która zajęła drugie  miejsce.

 

Branża obsługa nieruchomości.

 

Image

 

Tadeusz Suleja, Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Przedsiębiorstwa Budowlanego Budotex Sp. z o.o.  we Wrocławiu (www.budotex.pl), która zajęła pierwsze  miejsce.

Image

Czesław Wilczyński, Prezes Zarządu Akopol Sp. z o.o. w Krakowie (www.akopol.com).

Image

Eugeniusz Jacek Woźniak, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu.

Image

 

Image

Małgorzata Piątek z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

 

Branża prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

 

Image

Jan Hajduk z firmy  Sigma SA w Jastkowie (www.sigmasa.pl), która zajęła pierwsze  miejsce.

Image

Ryszard Chmielewski, rzecznik patentowy z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu (www.pimr.poznan.pl), który zajął siódme  miejsce.

Branża edukacyjna

 

Image

Mieczysław Chachóła, Prezes Zarządu Polskiego Związku Motorowego Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej Sp.z o.o. we Wrocławiu (www.pzmot.wroc.pl), która zajęła pierwsze  miejsce.

Image

Dariusz Szady, Dyrektor ds. Marketingu Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o. w Lublinie, która zajęła szóste miejsce.

Image

Maciej Kania z Centrum Językowego IDEA Sp. z o.o. w Poznaniu (www.idea-polska.com).

 

Branża ochrona zdrowia 

 

Image

Piotr Białowicz, Wiceprezes ds. Finansowych Novamed Sp. z o.o. w Brodnicy (www.novamed.pol.pl), która zajęła szóste  miejsce.

Image

Jan Kosacz, UJASTEK Sp. z o.o. w Krakowie (www.cm.krakow.pl).

Image

 

Image

Małgorzata Zaława-Dąbrowska  Dyrektor Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (www.spzzlo.pl).

 

Branża rachunkowo-księgowa

 

Image

Zbigniew Radek,  Zespół Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS W Kielcach (www.bilans-servis.com.pl).

 

Banki spółdzielcze

Grupa I – banki spółdzielcze o sumie bilansowej do 25 mln zł 31 grudnia 2004 r.

 

Image

Krzysztof Sadurski, Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, który zajął pierwsze  miejsce.

Image

 Witold Biernacki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie.

Image

Dyplom dla Banku Spółdzielczego w Krościenku odebrała Sabina Załupska,  Inspektor ds. Marketingu Banku Spółdzielczego w Limanowej (www.bs.limanowa.pl), sąsiedniego banku.

Image

Jan Klimkiewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Mazowieckim.

 

 

Grupa II – banki spółdzielcze o sumie bilansowej od 25 mln do 50 mln zł 31 grudnia 2004 r.

 

Image

Wiesława Radziak,  Prezes Zarzadu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, który zajął siódme miejsce.
Image

Adam Rydlewicz, Prezes Zarzadu Banku Spółdzielczego w Witkowie.

Image

Krzysztof Kajko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie (www.bskolno.pl).

Image

Andrzej Buczek, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie (www.bspaluki.pl).

Image

Zbysław Gabrylewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach (www.bswisznice.pl).

Image

Tomasz Kujawa, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku z siedziba w Wyszogrodzie (www.banknbs.pl).
Image

Stanisław Tracz, Prezes Zarządu   Banku Spółdzielczego w Grabowie.

 

 

Grupa III – banki spółdzielcze o sumie bilansowej od 50 mln do 100 mln zł 31 grudnia 2004 r.

 

 

Image

Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu (http://bsskorcz.pl), który zajął pierwsze  miejsce.

 

Image

Ryszard Żuraw, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie (bs.olawa.pl).

 

Image

Robert Szyler,  Departament Dewizowy Banku Spółdzielczego w Limanowej (www.bs.limanowa.pl).

 

Image

Grzegorz Poniatowski, Zarządu Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w  Koźminku.

Image

Wioletta Brzozowska z Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli.

 

Image

 Mieczysław Chołuj,  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.

Image

Piotr Kasprzycki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie (www.bs.staszow.com).

 

Image

Janina Moraczyńska, Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz w Międzyrzeczu (www.gbsmiedzyrzecz.pl).

Image

 

Anna Nowakowska, Wiceprezes Zarzadu Banku Spółdzielczego w Raszynie (www.bsraszyn.pl).

 

Image

Krzysztof Jóźwiak, Prezes Zarzadu Banku Spółdzielczego w Koninie (www.bskonin.pl).

Image

Przedstawicielka Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie (www.wbs-jonkowo.pl).

Image

Bożenna Guzanek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Płocku (www.bsmazowsze.pl).

Image

Stanisław Kotlarz, Bank Spółdzielczy w Połańcu  (www.bspolaniec.pl).

 

 

Grupa IV – banki spółdzielcze o sumie bilansowej od 100 mln do 200 mln zł 31 grudnia 2004 r.

 

Image

Jan Bajno, Prezes Zarządu,  i Elżbieta Kubuj, Wiceprezes Zarządu  Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (www.sbrzr.pl), który zajął pierwsze  miejsce.

Image

Elżbieta Lesiak, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej (www.bsbr.pl).

Image

Julian Porębski, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce (www.bs-wieliczka.com.pl)

Image

Jan Siejka, Przewodniczący Rady Nadzorczej (w środku), Władysław Klażyński, Prezes Zarządu  i Helena Nitkowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (www.bsskierniewice.pl).

Image

Władysław Klażyński, Prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (www.bsskierniewice.pl).

Image

Wiktor Lachowicz, Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (www.gbsbank.pl).

 

Grupa V – banki spółdzielcze o sumie bilansowej od 200 mln do 400 mln zł 31 grudnia 2004 r.

Image

Tadeusz Węglarz, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie (www.banksbo.pl), który zajął pierwsze  miejsce.
.

 

Grupa VI – banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 400 mln zł 31 grudnia 2004 r.

Image

Zbigniew Bodzioch, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie (www.kbsbank.com.pl), który zajął pierwsze  miejsce.

 

Najdynamiczniejsza SKOK

 

Image

Mariusz Gazda,  Prezes Zarządu SKOK w Wołominie (www.skok.wolomin.pl), która zajęła pierwsze  miejsce.

 

Relacja fotograficzna z finału Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy  jest pod adresem Finał Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy.

Więcej na ten temat:

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii Najdynamiczniejsza firma w 32 branżach

Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu 2008 w kategorii Najdynamiczniejszy polski bank spółdzielczy

Wyniki Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Lista uczestników

Program konferencji

Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy