InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Świebodzice to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Świebodzice zostały wyróżnione w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nich siedzibę, w marcu 2017 r.  wyniosła 33 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.

Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż  10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Świebodzice w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajęły 239. miejsce.  IEB przeanalizował w nich wyniki finansowe 41 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 754 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 22840 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 33 tys. zł wartości firm, co dało Świebodzicom tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  najcenniejszych firm w tym mieście.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 z siedzibą w Świebodzicach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w mln zł
1 Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. 241
2 PPHU Defalin Group S.A. 74
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach 56
4 Termet S.A. 52
5 Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Organizacyjno-Technicznego PROMONT Sp. z o.o. 45
6 Segepo – Refa Sp. z o.o. 42
7 Schüle Polska Sp. z o.o. 29
8 Agrominor Sp. z o.o. 27
9 Capricorn S.A. 24
10 Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Przetwórcze Metal Plast Sp. z o.o. sp.k. 20
11 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka S.A. 14
12 Mikulicz Sp. z o.o. 14
13 Droper Logistic Sp. z o.o. 13
14 ASC Invest Sp. z o.o. 12
15 TESTER Sp. z o.o. 11
16 Ergo-Plast Sp. z o.o. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.