Światowa Firma

Światowe Firmy 2015 Branży Medialnej

Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2015 w listopadzie 2016 r. znalazł 11 firm branży medialnej, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014 do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Na podium znalazły się Drukarnia Interak Sp. z o.o., Ameet Sp. z o.o. i  Egmont Polska Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

W listopadzie  2016 r.  danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych. Znalazła 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Było wśród nich 11 firm branży medialnej.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma – Worldwide Company 2015  Branży Medialnej w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.

Na podium znalazły się Drukarnia Interak Sp. z o.o., Ameet Sp. z o.o. i  Egmont Polska Sp. z o.o.

W 2014 r. Drukarnia Interak Sp. z o.o. eksportowała towary do 26 krajów.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma – Worldwide Company 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma – Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Światowe Firmy 2015  Branży Medialnej
Lp. Nazwa Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2013 2014 2013 2014
1 Drukarnia Interak Sp. z o.o. Czarnków 30-50 30-50 18 26
2 Ameet Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 20 22
3 Egmont Polska Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 16 21
4 ECLIPSE S.A. Warszawa 4-10 10-30 20 20
5 BZT VIN – PLAST Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 16 19
6 Print Group Sp. z o.o. Szczecin 4-10 4-10 12 14
7 DE Agostini Polska Sp. z o.o. Warszawa 30-50 10-30 5 10
8 Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 30-50 50-75 5 7
9 Galait Polska Sp. z o.o. Macierzysz 4-10 10-30 5 6
10 Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. Warszawa >100 >100 7 6
11 Totem Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Sp. j. Szczecin 4-10 4-10 5 5

źródło : Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z urzędów celnych, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Dane finansowe we wszystkich latach 2013-2014
2) Wartość eksportu większa niż 4 mln zł we wszystkich latach 2013-2014
3) Dodatni kapitał własny w 2014, w 2013 r. firma mogła mieć ujemny  kapitał własny.
4) Dodatni zysk netto w 2014, w 2013 r. firma mogła wykazywać straty.
5) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF