AktualnościWyróżnieni

STU Płock sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2021

STU Płock sp. z o.o. w Płocku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 187,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

STU Płock sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2009 roku, jednak korzenie jej sięgają roku 1965, gdy powstała Spółdzielnia Techniczno-Usługowa im W. Witosa w Płocku, która w marcu 2011 roku została wniesiona aportem do spółki. Firma prowadzi działalność handlową i usługową przez: Bazę w Płocku, Bazę w Radzanowie, Bazę w Blichowie i Bazę w Małej Wsi.

Zdjęcie ze strony https://stuplock.pl

Posiada niezbędne zaplecze magazynowe i urządzenia przeładunkowe, transport wysokotonażowy oraz dostawczy, Powoduje to systematyczny wzrost przychodów i daje spółce dobre perspektywy rozwojowe na przyszłość.

Zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie kadrowe i długoletnie doświadczenie, co pozwala firmie świadczyć usług na najwyższym poziomie.

Główne kierunki działalności to sprzedaż hurtowa i detaliczna a w szczególności:

 • handel węglem
 • handel nawozami
 • handel paliwami płynnymi
 • handel środkami do produkcji rolnej
 • handel materiałami budowlanymi
 • handel kwalifikowanym materiałem siewnym
 • handel artykułami przemysłowymi

Spółka świadczy usług w zakresie:

 • przeglądów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
 • naprawy aut ciężarowych, dostawczych, osobowych i sprzętu budowlanego
 • transportu i logistyki
 • skupu złomu
 • skupu płodów rolnych np: zbóż
 • szkoleń i doradztwa rolniczego

Więcej informacji o firmie pod adresem:  http://stuplock.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.