Wyróżnieni

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK to Efektywna Firma i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 127,4 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zajęło 5549. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6,1 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Spółdzielnia została założona 4 października 1902 roku jako Stowarzyszenie Urzędników dla Budowy Domów i Mieszkań w Toruniu. Walne zgromadzenie urzędników odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Uczestniczyło w nim 65 członków-założycieli, głównie urzędników miejskich i kolejarzy.

Już w 1905 roku wybudowało pierwszych siedem kamienic przy ulicach Rybaki 38, Mickiewicza 52, 54 i 56, Batorego 9 i 11 oraz Kujota 6. Znajdowało się w nich 68 mieszkań. Kolejną była kamienica przy ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Budynki miały wysoki standard, w niektórych zainstalowano nawet windy do wwożenia węgla na górę (dla ochrony chodników przed zanieczyszczeniem).

W okresie międzywojennym wybudowało tylko dwa bloki w Chełmży, przy dzisiejszej ulicy Marchlewskiego.

Od 1945 roku działa pod nazwą „Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu”. Aż do lat 60. XX w. zajmowała się tylko administracją budynków, później zaczęła budować dalsze bloki. Nadal buduje domy wielorodzinne. Łącznie wybudowała już ponad 17 tysięcy mieszkań w Toruniu.

Spółdzielnia administruje dzisiaj 169 budynkami, m.in. na Bielanach (Osiedle Gagarina), Bydgoskim Przedmieściu, Osiedlu Bema i Koniuchach. Dziś administruje ponad ośmioma tysiącami lokali, zamieszkałymi przez około 16 000 osób.

Spółdzielnia prowadzi różnorodną działalność społeczno-oświatowo-kulturalną. Posiada 3 kluby osiedlowe oraz własny kompleks sportowy obejmujący budynek techniczny, korty tenisowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz stadion z trybunami, boiskiem trawiastym oraz bieżnią. Co roku latem organizuje konkursy na najbardziej ukwiecony balkon i najładniejszy ogródek przydomowy,  a zimą konkurs na najciekawszą bożonarodzeniową dekorację świąteczną balkonów. Prezesem jest Marek Żółtowski.

Więcej o firmie pod adresem: http://smkopernik.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski