Wyróżnieni

SONEL S.A. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

SONEL S.A. w Świdnicy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 23,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 11,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 285 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zajęło 2440. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

 

Jest jednym z największych polskich producentów przyrządów pomiarowych. Od ponad 25 lat produkuje profesjonalne urządzenia przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa, stanu technicznego, parametrów oraz jakości sieci zasilających. Cały czas koncentruje się na poszerzeniu oferty produktowej, gdyż wraz z rosnącą liczbą odbiorników energii elektrycznej, stopniu skomplikowania sieci czy wreszcie zwiększającym się znaczeniem niezawodnego zasilania w całej gospodarce, przybywa zadań pomiarowych dla mierników.

Katalog produktów marki Sonel obejmuje zakres kilkunastu linii produktowych podzielonych według wykonywanych pomiarów i wbudowanych funkcji. Pierwsza kategoria oferty to pomiary ochronne, w której oferuje różnego rodzaju mierniki wielofunkcyjne, urządzenia do kontroli parametrów rezystancji izolacji, pętli zwarcia, uziemień. Kolejną grupę przyrządów stanowią kamery termowizyjne, pirometry, mierniki małych rezystancji czy lokalizatory kabli i infrastruktury podziemnej. W pomiarach natężenia oświetlenia niezastąpione są luksomierze, a analizę jakości zasilania umożliwiają przyrządy serii Sonel PQM.

Zdjęcie ze strony https://sonel.pl/

Nad bezpieczeństwem sprzętu elektrycznego czuwają testery PAT. Ostatnią kategorię w ofercie stanowią wielozadaniowe urządzenia podręczne: liczne mierniki cęgowe, multimetry, wskaźniki napięcia, testery kolejności faz, detektory nieszczelności. Uzupełnieniem oferty jest specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, niezbędny w procesach kalibracji urządzeń pomiarowych, oraz produkty służące działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Ponadto oferuje szeroki asortyment akcesoriów rozszerzających możliwości jej przyrządów oraz oprogramowanie konieczne do rejestrowania i analizy wyników pomiarów i badań.

Firma posiada własny Dział Badawczo-Rozwojowy, który nieustannie udoskonala i tworzy nowe konstrukcje, uwzględniając ciągle zmieniające się warunki techniczne, prawne i środowiskowe. Efektywna praca tego działu umożliwia systematyczne poszerzanie oferty SONEL S.A. Projektowane urządzenia spełniają wymagania zarówno norm krajowych, jak i zagranicznych.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników sprawia, że firma jest liczącym się partnerem dla energetyki zawodowej i przemysłu. Produkty marki Sonel odpowiadają na potrzeby i rozwiązują problemy użytkowników z całego świata, a sieć dystrybucji, którą nieprzerwanie rozwija, pozwala dotrzeć do ponad 70 krajów.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://sonel.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski