InstytutKlub

Siedziba firmy ESEN we Włocławku została wyróżniona w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021

Kapituła XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 zdecydowała 12 marca  2021 r. przyznać tytuł Najpiękniejszy Budynek 2021 budynkowi nowej siedziby firmy ESEN Wojciech Michorzewski we Włocławku.

Firma Esen Wojciech Michorzewski właściciel marki SKV od 2008 r. specjalizuje się w dystrybucji samochodowych części zamiennych.
Ze względu na dynamiczny rozwój w ostatnich latach zdecydowała o zmianie lokalizacji i budowie nowej siedziby. W czerwcu 2020 r. firma Esen przeprowadziła się do nowoczesnej siedziby i centrum dystrybucji przy ul. Papieżka 67 we Włocławku.

Kapituła XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 zdecydowała 12 marca 2021 r. przyznać następujące tytuły:

Najpiękniejszy Budynek 2021: Siedziba firmy ESEN Wojciech Michorzewski we Włocławku

Właściciel Najpiękniejszego Budynku 2021: Firma ESEN Wojciech Michorzewski we Włocławku

Projektant Najpiękniejszego Budynku 2021: Marcin Szabłowski

Wykonawca Najpiękniejszego Budynku 2021: Housestar Przemysław Kornacki, Radosław Markiewicz

Konkurs Najpiękniejszy Budynek organizowany jest przez Instytut Europejskiego Biznesu, nieformalny oddział ULAN Sp. z o.o., od 2008 r., gdy zostały ocenione budynki kilkudziesięciu banków spółdzielczych.

Kapituła XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 jest następująca  (w kolejności alfabetycznej):

1.  mgr Elżbieta Krajewska, pełnomocnik  ULAN Sp. z o.o.,

2. mgr Jerzy Krajewski, prezes ULAN Sp. z o.o.,  dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, przewodniczący kapituły,

3. mgr inż. Roman Żabiński, dyrektor Modern Business Club.

Statuetka Konkursu Najpiękniejszy Budynek

 

Dyplom Konkursu Najpiękniejszy Budynek

#NajpiękniejszyBudynek2021  #WłaścicielNajpiękniejszegoBudynku2021 #ProjektantNajpiękniejszegoBudynku2021 #ArchitektNajpiękniejszegoBudynku2021 #WykonawcaNajpiękniejszegoBudynku2021 #BeautifulBuilding2021 #ModernBusinessClub #europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #JerzyKrajewski