Gepardy BiznesuKonferencjeŚwiatowa Firma

Schmid Polska sp. z o.o. – producent kotłów opalanych biomasą drzewną klasy premium

Schmid Polska sp. z o.o. jest częścią grupy Schmid Energy Solutions – szwajcarskiego producenta systemów energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej. Grupa Schmid, od ponad 80 lat, dostarcza cieszące się dużym uznaniem kotły biomasowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych oraz do użytku w budynkach indywidualnych.

W elbląskiej fabryce Schmid Polska sp. z o.o. powstają kotły biomasowe do zastosowań w przemyśle
i w energetyce profesjonalnej. Park maszynowy oraz kwalifikacje personelu fabryki pozwalają na produkcję całego oferowanego przez Grupę Schmid typoszeregu kotłów na biomasę, tj. kotłów o mocach grzewczych od 150 kW do 8 MW. Poza produkcją, w Elblągu mieści się biuro konstrukcyjne zajmujące się opracowywaniem nowych rozwiązań oraz wprowadzaniem modyfikacji do oferowanych produktów.

W fabryce Schmid Polska sp. z o.o. powstają kotły na biomasę wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oferowane w energetyce opartej na biomasie. To właśnie w Elblągu produkowany jest flagowy produkt Grupy Schmid – kocioł typu UTSR – który wyposażony jest w ruchomy ruszt chłodzony powietrzem i wodą. Innym, popularnym produktem firmy Schmid Polska sp. z o.o. powstający w Elblągu jest kocioł typu UTSK, w którym spalanie biomasy następuje na ruszcie hybrydowym, łączącym tradycyjne palenisko retortowe z ruchomym rusztem strefy spopielania. Kocioł typu UTSP stanowi bliźniaczą wersję kotła UTSK i przeznaczony jest do wytwarzania energii cieplnej z pelletu drzewnego. Ofertę produktów Schmid Polska sp. z o.o. uzupełnia innowacyjny kocioł typu UTSW wyposażony w ruszt ruchomy schodkowy chłodzony wodą.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstające w Schmid Polska sp. z o.o. kotły, to urządzenia wysoce niezawodne i zautomatyzowane. Dzięki temu, czynności obsługowe związane z prowadzaniem kotłowni na biomasę wyposażonej w kotły Schmid ograniczone są do minimum. Najwyższa jakość stosowanych materiałów i komponentów, przekłada się także na ponadprzeciętną żywotność  produkowanych urządzeń. Także bezpieczeństwo eksploatacji produkowanych przez Schmid Polska sp. z o.o. systemów stoi na wysokim poziomie.

Schmid Polska sp. z o.o. – zgodnie z filozofią Grupy Schmid – zapewnia kompleksową obsługę klientów realizujących inwestycje wykorzystujące jako paliwo biomasę drzewną. Kompleksowość obsługi inwestorów realizowana jest np. poprzez kompletację i zapewnienie dostaw wszystkich pozostałych komponentów technologii spalania biomasy, np. elektrofiltrów, układów odzysku ciepła, ekonomizerów itp.  Wsparcie udzielane Klientom przejawia się również poprzez zapewnienie wsparcia przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań w zakresie kotłowni biomasowych. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas realizacji setek projektów, specjaliści Schmid Polska sp. z o.o. są w stanie skutecznie wspierać inwestorów na różnych etapach inwestycji.

Misją Schmid Polska sp. z o.o., poza produkcją doskonałej jakości systemów energetycznego wykorzystania biomasy, jest tworzenie pozytywnego obrazu biomasy drzewnej jako przyjaznego środowisku naturalnemu paliwa. Poprzez działania edukacyjne i promocyjne Schmid Polska sp. z o.o. pragnie przybliżać wszystkim zainteresowanym zagadnienia zawiązane z energetycznym wykorzystaniem biomasy drzewnej. Poprzez udział w projektach inwestycyjnych w roli doradcy lub konsultanta, Schmid Polska sp. z o.o. dąży do szerzenia wiedzy na temat dobrych praktyk inżynierskich mających zastosowanie przy planowaniu i realizacji instalacji biomasowych.

Schmid Polska Sp. z o.o. w Elblągu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów celnych.

Schmid Polska Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 7076,6 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018. Znalazła się w gronie 1000 Najdynamiczniejszych firm w Polsce  na 103. miejscu.

Schmid Polska Sp. z o.o. eksportowała w 2016 r. do 12 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://schmidenergy.pl

Tomasz Kapusta, Specjalista ds. Sprzedaży Schmid Polska Sp. z o.o.
(pierwszy od lewej), odebrał
dyplomy Gepard Biznesu na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r. w Warszawie z rąk prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej dr. inż. Jana Rakowskiego (drugi od prawej),  wiceprezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu mgr. Jerzego Krajewskiego (pierwszy od prawej)  i dyrektora Klubu Nowoczesnego Biznesu mgr. inż. Romana Żabińskiego (drugi od lewej).

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.