Efektywna FirmaInstytutPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

ROYALPACK, Tatar sp.j. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator Polski 2020

ROYALPACK, Tatar sp.j. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 99,9 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020 i 755. miejsce w rankingu „1000 najcenniejszych firm w Polsce – największe Brylanty Polskiej Gospodarki 2020”.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 15,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

W latach 2018-2019 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5,6 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2020.

Ze skromnych początków powstało nowoczesne rodzinne przedsiębiorstwo. Szybki rozwój od 2011 r. miał swoje korzenie już w 1996 r., kiedy to założyciel Royalpack, Andrzej Tatar, został jedynym przedstawicielem Stone Europa Carton GmbH na polskim rynku. Trzy lata później, w 1999 r., otworzył w Polsce oddział Europa Carton Sp. z o. o. i zostaje jego prezesem. W 2000 r. do zespołu obsługi logistycznej oddziału Europa Carton w Zielonej Górze dołączyła przyszła współwłaścicielka Royalpack Anna Tatar. Do 2010 r. oddział Europa Carton Sp. z o. o. znajdował się w strukturach koncernu Smurfit Kappa.

ROYALPACK, Tatar Spółka jawna powstała w 2011 r. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na produkcji opakowań zbiorczych z tektury falistej zadrukowanych metodą druku offsetowego.

2013 to rok przełomowy w działalności przedsiębiorstwa – 31 lipca uzyskało Dotację Unijną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pilotaż: „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”. Dzięki niej w listopadzie rozpoczęła się budowa nowoczesnego zakładu w Słonem.

W 2015 r. nastąpiło zakończenie inwestycji i zmiana siedziby firmy. 2016 r. to rozbudowa hali produkcyjnej o dodatkową powierzchnię magazynową – 2 680 m²

2018 r. – kolejny przełom w działalności firmy – 15 stycznia 2018 r. uzyskała Dotację Unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Projekt: „Gama nowatorskich opakowań tekturowych wielokrotnego zastosowania, o innowacyjnych cechach i przełomowych parametrach użytkowych”. Dzięki niej firma została wyposażona w nowoczesną linię produkcyjną do produkcji opakowań o bardzo wysokiej jakości nadruku offsetowego. Natomiast z własnych środków rozbuduje zakład o ok. 6 000 m².

Anna Tatar i Andrzej Tatar, właściciele ROYALPACK, Tatar sp.j.  odebrali dyplomy i statuetki konkursów, w których została wyróżniona, na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r. w Warszawie z rąk prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej dr. inż. Jana Rakowskiego (w środku),  wiceprezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu mgr. Jerzego Krajewskiego (pierwszy od prawej)  i dyrektora Klubu Nowoczesnego Biznesu mgr. inż. Romana Żabińskiego (drugi z prawej).

Obecnie ROYALPACK, Tatar zatrudnia ponad 80 osób, lecz ich liczba stale wzrasta. Przyczynia się do tego nowy park maszynowy nabyty w 2014 r., nowa inwestycja, a tym samym rosnące zainteresowanie firm z różnych branż oraz rynków. Prowadzi swoją działalność na rynku polskim, niemieckim, belgijskim oraz skandynawskim z perspektywami na dalsze zdobywanie kolejnych rynków europejskich.

Więcej o firmie pod adresem:  https://royalpack.com.pl/

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany  #wielkimodernizatorpolski  #bigmodernizer #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.