AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

ROSCO POLSKA Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

ROSCO POLSKA Sp. z o.o. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 128,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 258 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 14,3 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Rosco Polska sp. z o.o. rozpoczęła działalność na rynku europejskim w 1994 roku. W pierwszych latach działalności głównym jej przedmiotem była kompleksowa obsługa w zakresie dostaw i montażu urządzeń i konstrukcji stalowych. Obecnie Rosco Polska jest spółką holdingową, zawiadującą grupą spółek na całym świecie.

 

Rosco Steel Sp. z o.o. to również Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2018. Z wyróżnień, szczególnie w Konkursie Brylanty Polskiej Gospodarki,  na VIII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 17 grudnia 2019 r. w Warszawie, bardzo ucieszyła się Ewa Warta-Śmietana, udziałowiec spółki. Towarzyszył jej Alois Rostek, Prezes Zarządu Rosco Steel Sp. z o.o., który jest również Prezesem Zarządu ROSCO POLSKA Sp. z o.o.

Rosco Steel zajmuje się dostawą urządzeń ze stali do wielkich koncernów zachodnich budujących fabryki na całym świecie. Przedmiotem działalności Rosco Eko-Tech jest dostawa konstrukcji stalowych prostych, szczególnie dla firm budujących urządzenia ochrony środowiska. Rosco HmbH z siedzibą w Erkner kołoBerlina zawiaduje nieruchomościami, zajmuje się handlem, jak również prowadzi usługi akwizycyjne i doradcze. Spółka Ro-Ma-Ro w Pompano Beach prowadzi internetową sprzedaż na terenie USA.

Rosco Polska poza zarządzaniem spółkami-córkami prowadzi działalność i zaangażowanie w produktach medialnych, kulturalnych i multimedialnych. Wraz z Fundacją Pomocy Artystom Polskim „Czardasz” nagrała widowisko muzyczne „Tych miasteczek nie ma już”, w którym jedną ze swoich ostatnich ról zagrał Jerzy Nowak. Utworzona w obrębie Spółki dywizja Rosco Studios stworzyła grę mobilną „Tiki Defense”. Spółka Rosco Polska udzieliła również znaczącego wsparcia przy produkcji musicalu „Cuda Rebego” i wydała także płytę z kolędami „Pierwsza Gwiazda”, przeznaczając cegiełkę z każdej sprzedanej płyty dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. W 2010 roku firmie przyznano tytuł Mecenasa Kultury Miasta Krakowa.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.rosco.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany # WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.