AktualnościEfektywna FirmaInstytutKlubPolskie Brylanty

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud Sp. z o.o. w Ostródzie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i  XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020  na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 237,4 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 11,9proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

Działa w branży budowalnej. Realizuje inwestycje samodzielnie w ramach budownictwa deweloperskiego, jak również dla jednostek państwowych i samorządowych, czy też dla klientów indywidualnych. Zapewnia efektywną współpracę z inwestorem już na etapie przygotowania inwestycji (wybór technologii, wersji materiałowej, opracowanie dokumentacji wraz z ustaleniem kosztów zadania inwestycyjnego) aż do pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęcia eksploatacji.

Oferuje krótkie terminy realizacji, wykwalifikowaną kadrę, wysoką jakość robót i najlepsze materiały.

Ma 25 lat doświadczenia. Na koncie 50 zrealizowanych inwestycji, w tym 5,5 tysiąca wybudowanych mieszkań. Działa głownie w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach

 • Osiedle mieszkaniowe “NOWY ŚWIAT” w Iławie
 • Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Bema w Elblągu
 • Osiedle “Central Park” w Ostródzie-Kajkowie
 • Osiedle “Brodnica Centrum” w Brodnicy
 • Osiedle „Kamienice z Panoramą” w Ostródzie
 • Budynek przy ul. Moniuszki w Braniewie
 • Osiedle mieszkaniowe przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie
 • Budynek przy ul. Pieniężnego w Ostródzie
 • Osiedle Lawendowe Wzgórza w Elblągu
 • Osiedle VIDOQ przy ul. Rataja w Olsztynie
 • Osiedle VILLA PARK przy ul. Warmińskiej w Morągu
 • Osiedle przy ul. Świętokrzyskiej w Brodnicy
 • Zielone Wzgórza – Szafranki, gmina Ostróda
 • Osiedle Willa Rosa al. Grunwaldzka w Elblągu
 • Osiedle Kamionek w Szczytnie
 • Osiedle mieszkalne przy ul. Broniewskiego w Elblągu
 • Osiedle mieszkalne przy ul. Gębika w Olsztynie
 • Osiedle mieszkalne przy ul. Sokolej w Olsztynie
 • Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sudeckiej w Brodnicy
 • Domki w zabudowie szeregowej w Olsztynie

Więcej informacji o firmie pod adresami https://ekobud.ostroda.pl/

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #ModernBusinessClub #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto, organizowanym do 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.