Gepardy BiznesuPrzyjazne Miasto

Prezes SANBanku Pan Stanisław Kłapeć przeszedł na emeryturę

Pan Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 31 stycznia br. zakończył swoją pracę zawodową.

Pan Stanisław Kłapeć posiada ponad 40 letni staż pracy w bankowości spółdzielczej. Pracę w Nadsańskim Banku Spółdzielczym rozpoczął w 1990 roku, jako Prezes Zarządu. Przez te wszystkie lata zasłużył się w sposób szczególny na rzecz rozwoju bankowości. Jego ponadprzeciętne zaangażowanie, konsekwencja i strategia doprowadziły do powstania Banku stabilnego, bezpiecznego i liczącego się wśród innych banków Grupy BPS.

Od wielu lat jest szanowany i ceniony nie tylko przez pracowników, ale również udziałowców, partnerów, klientów. Świadczona przez niego praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia, pasji i spółdzielczych idei.

Pan Stanisław Kłapeć za osiągnięcia w pracy, wkład w rozwój Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i bankowości spółdzielczej otrzymał szereg odznaczeń, w tym „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” oraz nagród i wyróżnień branżowych, m.in. od Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości.

W dniu zakończenia pracy Zarząd oraz pracownicy Banku złożyli Prezesowi Stanisławowi Kłapeć podziękowania za wieloletnią współpracę, pozytywną motywację oraz dobre słowo.

Żegnając się z pracownikami Pan Stanisław Kłapeć podkreślił, że praca w Banku była dla niego całym życiem. Dzięki niej poznał wielu wspaniałych ludzi, oddanych swojej pracy i ideałom polskiej spółdzielczości. Wyraził przekonanie, że zostawia Bank w bardzo dobrych rękach oraz wyraził nadzieję, że będzie miło wspominany przez wszystkich pracowników.

Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 01.02.2019 roku pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Pani Magdalenie Więckowicz, dotychczasowej Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

SANBank był wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu  w dziesiątej edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015 oraz w szóstej edycji konkursu Bank Przyjazny Firmom 2014.