InstytutPrzyjazne Miasto

Powiślański Bank Spółdzielczy jest Mocnym Bankiem Godnym Zaufania 2018

Powiślański Bank Spółdzielczy uzyskał tytuł  Mocny Bank Godny Zaufania 2018, bo w latach 2016-2017 miał wysoki całkowity współczynnik wypłacalności i działał efektywnie.

Powiślański Bank Spółdzielczy wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jego kondycję finansową analizując całkowity współczynnik wypłacalności i  stosunek wyniku finansowego do przychodów.

Tytuł Mocny Bank Godny Zaufania 2018 przysługuje bankom, w których całkowity współczynnik wypłacalności w latach 2016 i 2017  był wyższy niż 12 proc., a stosunek wyniku finansowego netto do przychodów w latach 2016 i 2017  był wyższy niż 5 proc.

Powiślański Bank Spółdzielczy spełnił kryteria przyznania tytułu Mocny Bank Godny Zaufania 2018.

Wyniki finansowe  Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
Rok 2016 2017
Przychody w tys. zł 35 163 42 101
Wynik finansowy netto w tys. zł 4 528 4 152
Fundusze własne w tys. zł 68 009 67 737
Aktywa w tys. zł 764 987 809 765
Całkowity współczynnik wypłacalności w proc.                  14,85                                 14,59
Stosunek wyniku finansowego netto do  przychodów w proc. 12,9 9,9

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2016-2017, podanych przez Powiślański Bank Spółdzielczy

Statuetka Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania  2018. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.