Polskie Brylanty

Potęgi Biznesu 2015 Pozostałego Handlu

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2015 uzyskało 28 firm pozostałego handlu  spośród 8698 przebadanych, bo ich wartość rynkowa w marcu 2015 była wyższa niż 1 mld zł. Na podium znalazły się: Jeronimo Martins Polska S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. i  CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Potęgi Biznesu od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Od 1 września 2016 r. za Potęgę Biznesu w Polsce uznaje firmę, której wartość rynkowa jest wyższa niż 1 mld zł, natomiast w innych krajach – wyższa niż 250 mln euro.

Przedstawiamy najnowszy ranking polskich firm według wartości rynkowej w marcu 2015 sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2016 r. znalazł  39 729 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

 Na tej podstawie stworzył ranking Potęgi Biznesu 2015  Pozostałego Handlu.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu, i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu na II Ogólnopolskiej Konferencji Nowoczesnego Biznesu  w Warszawie  29 czerwca 2012 r.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2015 uzyskało 28 firm pozostałego handlu  spośród 8698 przebadanych, bo ich wartość rynkowa w marcu 2015 była wyższa niż 1 mld zł.

Wyróżnione firmy mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Potęga Biznesu 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Potęga Biznesu 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników.

Potęgi Biznesu  2015 Pozostałego Handlu według wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc.
1 Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn 12599 -2,9 3,3
2 Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Łódź 7589 32,5 11,2
3 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 7252 37,7 6,4
4 ROVESE S. A. Kielce 7126 557,8 30,2
5 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa 6036 294,5 35,6
6 AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 5071 53,4 3,1
7 LPP S.A. Gdańsk 4197 -10,0 9,2
8 EUROCASH S.A. Komorniki 3232 180,3 1,6
9 Pelion S.A. Łódź 3070 199,0 168,3
10 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Toruń 2536 14,6 6,6
11 Węglokoks S.A. Katowice 2486 10,9 4,1
12 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 2340 23,2 5,0
13 KOPEX S.A. Katowice 2130 33,1 23,4
14 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa 1903 24,0 2,0
15 RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. Nowy Dwór Mazowiecki 1757 -22,7 22,6
16 CIECH S.A. Warszawa 1670 5,7 5,6
17 CCC S.A. Polkowice 1587 33,5 6,7
18 L 'OREAL Polska Sp. z o.o. Warszawa 1565 45,7 12,1
19 Transgourmet Polska Sp. z o.o. Poznań 1518 4,5 2,7
20 Siemens Sp. z o.o. Warszawa 1286 46,2 5,1
21 Farmacol S. A. Katowice 1212 -8,7 1,2
22 Agata S.A. Katowice 1169 111,2 7,8
23 APART Sp. z o.o. Suchy Las 1118 29,8 12,7
24 CHEMIROL Sp. z o.o. P U H Mogilno 1090 1,9 4,9
25 H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. Warszawa 1074 30,3 5,1
26 PEPCO POLAND Sp. z o.o. Poznań 1071 71,1 7,5
27 Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola 1030 294,6 21,4
28 Action S.A. Warszawa 1008 26,8 1,4

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Konkurs Potęgi Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwają ósma i dziewiąta edycje konkursu Potęgi Biznesu. Ósma oparta jest na danych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a dziewiąta na podstawia bardziej aktualnych danych za 2015 rok, nadsyłanych przez firmy i banki.