Instytut

Popularyzator Przedsiębiorczości 2017

Instytut Europejskiego Biznesu organizuje I edycję Konkursu Popularyzator Przedsiębiorczości 2017.  Nagradza w nim osoby i instytucje, które promują przedsiębiorców, przedsiębiorczość i biznes.

Jedną z osób najbardziej zasłużonych w popularyzowaniu przedsiębiorczości w Polsce jest dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu Jerzy Krajewski. Nie wypada jednak, by sam sobie nadał taki tytuł.

Jerzy Krajewski jest przewodniczącym kapituły konkursowej I edycji Konkursu Popularyzator Przedsiębiorczości 2017.

Słownik języka polskiego tak wyjaśnia słowo popularyzator: osoba zajmująca się popularyzacją, czyli upowszechnianiem wiedzy na jakiś temat.