Światowa Firma

Polska będzie intensyfikować współpracę z krajami Azji Południowo-Wschodniej

Kraje wchodzące w skład ASEAN, czyli m.in. Filipiny, Indonezja, Tajlandia i Wietnam, to atrakcyjny rynek dla polskich firm, szczególnie z sektora energetycznego i okołogórniczego, IT i teleinformatycznego. Rząd zapowiada, że będzie dążył do intensyfikacji tych relacji i planuje w przyszłym roku misje gospodarcze do tych krajów.

– Przedsiębiorstwa polskie szukają nowych możliwości na rynkach pozaeuropejskich. Ta tendencja oraz szybki rozwój na tym kontynencie i silne działania integracyjne sprzyjają większemu zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw m.in. na rynkach państw ASEAN-u, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej – mówi agencji informacyjnej Newseria Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Region Azji Południowo-Wschodniej to ponad 600 mln potencjalnych konsumentów, którzy potrzebują towarów coraz lepszej jakości. Nawiązaniu głębszych stosunków handlowych może sprzyjać powstała pod koniec listopada 2015 roku ASEAN Community, czyli wspólnota gospodarcza krajów Azji Południowo-Wschodniej. Jej celem jest m.in. zharmonizowanie strategii gospodarczych oraz zwiększenie zakresu współpracy w ramach polityki finansowej i makrogospodarki. W praktyce oznacza to likwidację ograniczeń celnych, poprawienie systemu transakcji elektronicznych, ulepszenie infrastruktury transportowej oraz zwiększenie udziału sektora prywatnego w gospodarce.

Na to, by przedsiębiorcy będą mogli korzystać z takich samych przywilejów jednolitego rynku ASEAN-u, z jakiego korzystają w UE, jeszcze trzeba poczekać. Aczkolwiek te procesy, które teraz się tam dzieją, są bardzo interesujące. Dlatego zachęcamy polskich przedsiębiorców, żeby interesowali się ugrupowaniem ASEAN – mówi Katarzyna Kacperczyk. – Perspektywicznych sektorów jest bardzo dużo: od infrastruktury po nowoczesne technologie, energetyka, górnictwo, przemysł wydobywczy, cały sektor okołogórniczy, ale też czyste technologie, czyli sektor IT i ICT.

Zdaniem resortu spraw zagranicznych ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki azjatyckie powinna być wspierana przez władze. Niezbędna jest przede wszystkim informacja, a więc promocja Polski w krajach ASEAN. Równie istotne jest stworzenie rodzimym przedsiębiorcom warunków do bezpośrednich kontaktów z delegacjami z państw azjatyckich.

– Takie wsparcie polskich inwestorów i przedsiębiorców na rynkach, szczególnie na rynkach pozaeuropejskich, jest szalenie ważne. Poza tym myślę, że trudno jest podjąć decyzje dotyczące eksportu, importu czy inwestycji, jeżeli nie ma się bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kontrahentami i rozeznania na danym rynku – mówi Katarzyna Kacperczyk.

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas szczytu Polska–ASEAN zapowiedział, że wesprze polski handel w Azji Południowo-Wschodniej. Minister chce, by Polska stała się w niedalekiej przyszłości łącznikiem gospodarczym między Unią Europejską a Azją Południowo-Wschodnią. Obecnie ASEAN to trzeci, po Stanach Zjednoczonych i Chinach, główny partner handlowy wspólnoty europejskiej. Minister Morawiecki zapowiedział też utworzenie kolejnej misji gospodarczej do krajów Azji Południowo-Wschodniej w 2016 roku.