Efektywna Firma

Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest Efektywną Firmą 2015

Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 10,1 proc., a to oznacza, że  Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 11752 12476 6,2
Zysk netto w tys. zł 1966 437 -77,8
Kapitał własny w tys. zł 7712 8110 5,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -66,4
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -22,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 16,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 20,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 10,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  Pasamon Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.