InstytutKlubKonferencje

Owocny XIV Kongres Gospodarki Polskiej

„Poradnik Handlowca” poinformował o XIV Kongresie Gospodarki Polskiej.

21 czerwca 2017 r. w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się XIV Kongres Gospodarki Polskiej. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. Organizatorami kongresu byli Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, która obchodziła na nim swe 15-lecie, Instytutu Europejskiego Biznesu i Klub Nowoczesnego Biznesu.

O dokonaniach KPH opowiedział jej prezes dr Jan Rakowski, który wspomniał polityków krajowych i samorządowych, którzy przez te 15 lat pomagali kupcom i polskiemu handlowi.

Na kongresie odbyła się interesująca debata o wyzwaniach stojących obecnie przez małymi i średnimi polskim firmami sektora handlowego. Prowadził ją  Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, który powiedział, że jednym z kluczowych elementów w staraniach o repolonizację handlu w naszym kraju, powinno być wspieranie rozwój sieci sklepów spółdzielni Społem i przekonywanie samodzielnych spółdzielni do współpracy.

Bożenna Kolba, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, pochwaliła miasta, które zniosły opłatę targową i zaproponowała ustawowe zniesienie opłaty targowej w całej Polsce.

Dariusz Brzozowiec, promotor Zielonego – Polskiej Waluty Lokalnej, zachęcał polskie firmy handlowe i usługowe do korzystanie z tej waluty. Wspomniał, że 2004 r. KPH zgłosiła publicznie pomysł uruchomienie w Polsce waluty lokalnej.