AktualnościWyróżnieni

Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2021

Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. w Opolu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021 i XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 78,8 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 131,5 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm w zakresie sprzedaży, serwisu i remontów urządzeń związanych ze stacją paliw. Początki działalności spółki sięgają wczesnych lat powojennych i wiążą się z utworzeniem Centralnych Warsztatów Montażowych „CPN”, których zadaniem było odbudowanie zniszczonych wskutek działań wojennych stacji paliw na terenie całego kraju. Pierwszymi pracownikami firmy byli specjaliści z Rafinerii „Karpaty”, którzy przybyli do Opola w ramach repatriacji.

W listopadzie 2000 roku w wyniku restrukturyzacji Koncernu Orlen, zakład został przekształcony w spółkę z o. o. o nazwie Zakład Urządzeń Dystrybucyjnych. Głównym udziałowcem spółki jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku.

W 2003 roku Spółka wykupiła od PKN ORLEN udziały większościowe w pięciu Spółkach Serwisowych Grupy ORLEN: Serwis Katowice, Serwis Kędzierzyn-Koźle, Serwis Rzeszów, Serwis Kielce, Serwis Łódź, tworząc własną Grupę Kapitałową, a w 2005 roku udziały w dwóch kolejnych Spółkach Serwisowych: Serwis Warszawa i Serwis Nowa Wieś Wielka. Od 1 stycznia 2006 roku nastąpiła konsolidacja (połączenie) spółek i powstała jedna firma, której organizacja oparta jest na strukturze Centrum z wieloma Oddziałami w terenie. Terenowe Oddziały utworzono w Kielcach z filią w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej i w Katowicach z filią w Kędzierzynie – Koźlu.

W marcu 2005 roku spółka zmieniła nazwę firmy na ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Wybór nazwy poprzedzony został przeprowadzeniem konkursu wśród pracowników spółki i spółek przejętych.

 

Obecnie ORLEN Centrum Serwisowe jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce. Posiada duże doświadczenie w zakresie serwisu urządzeń stacji paliw, zarówno starszej generacji oraz we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Wsparciem w obszarze technicznym spółki jest Dział Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest śledzenie postępu technicznego oraz ocena nowych technologii w zakresie rozwiązań technicznych wdrażanych na obiektach branży paliwowej, ze szczególnym uwzględnieniem stacji paliw. W kolejnej fazie działań prowadzonych w projektach tego działu jest testowanie wybranych rozwiązań w laboratorium OCS, a następnie wdrażanie rozwiązań na stacjach paliw. Dział Badań i Rozwoju ściśle współpracuje również z pozostałymi działami spółki na rzecz wzbogacania oferty w zakresie dostarczanych przez firmę towarów i usług. Oprócz tego firma proponuje także szkolenia dedykowane do pracowników stacji paliw i pracowników serwisu, które prowadzą przedstawiciele producentów urządzeń i pracownicy spółki.

Firma posiada własne zaplecze magazynowe o powierzchni 1200 mkw., które jest częścią systemu logistycznego zaopatrującego w urządzenia i części zamienne klientów w całej Polsce.

 

OCS świadczy usługi dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz współpracuje z indywidualnymi odbiorcami na terenie całej Polski. Szeroki asortyment produktów i usług oraz posiadane zasoby pozwalają na prowadzenie działalności na dużą skalę. Lista referencyjna firmy obejmuje zarówno duże sieci stacji paliw jak i punkty wydawania paliw.

 

ORLEN Centrum Serwisowe ma ugruntowaną pozycję na rynku. Od lat głównym atutem spółki to solidność i wysoka specjalizacja pracowników. Jest wiarygodnym partnerem oferującym sprzęt wysokiej jakości, niezawodny, nowoczesny, spełniający wszelkie wymogi i dopuszczony na rynek polski (dopuszczenia: GUM, PROCHEM) a usługi serwisowe prowadzone są według najwyższych standardów.

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.orlencs.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.