Gepardy Biznesu

OPTeam SA w Tajęcinie jest Gepardem Biznesu 2015

OPTeam SA w Tajęcinie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 10,9 proc.

OPTeam SA w Tajęcinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 10,9 proc.  To oznacza, że OPTeam SA w Tajęcinie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

 

Wyniki finansowe  OPTeam SA w Tajęcinie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 93304 98042 5,1
Zysk netto w tys. zł 2493 2955 18,5
Kapitał własny w tys. zł 23860 26011 9,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 32,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 10,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,7
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez OPTeam SA w Tajęcinie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.