Efektywna Firma

NETFOX to Efektywna Firma 2017

NETFOX  zdobyły tytuł Efektywna Firma 2017.

Firma NETFOX wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,8 proc., a to oznacza, że  firma NETFOX działa tak efektywnie, że została wyróżniony w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Na życzenie firmy NETFOX jej dane finansowe Instytutu Europejskiego Biznesu zachował do własnej wiadomości.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.