Instytut

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2015 r.

Jeżeli kobiety zaglądają na nasze strony, znaczy, że są aktywne w biznesie. I odnoszą w nim sukcesy.

Z zebranych przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu danych wynika, że w sektorze banków spółdzielczych od czerwca 2006 r. prezesami tych banków zostało więcej kobiet niż mężczyzn.

Od czerwca 2006 r. powołano 176 prezesów banków spółdzielczych. Wśród nich było 93 kobiety.

W innych branżach udział kobiet na najwyższych stanowiskach jest niższy, ale i to się zmienia na ich korzyść.

To dobrze.

Jestem bowiem przekonany, że kobiety są lepszymi ludźmi niż mężczyźni.

Jeszcze raz, wszystkiego dobrego.

 

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu i redaktor naczelny dziennika internetowego www.businessnow.pl