Mocna Firma

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje zasadę „tu mieszkam i wypoczywam”

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1955 roku i jedną z najdłużej działających w Gdyni spółdzielni mieszkaniowych. W 2015 roku obchodziła 60-lecie istnienia.

Początkowo działała jako Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych „Trójmiasto” w Gdyni. Od 1958 roku Zrzeszenie zostało przekształcone w Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Trójmiasto” w Gdyni, która pod tą nazwą działała do 1962 roku, a następnie jako Morska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Gdyni. Od 1979 roku Spółdzielnia działa pod obecną nazwą to jest jako Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni. W 1990 roku w wyniku zaawansowanej działalności inwestycyjnej wyodrębniła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” w Gdyni, natomiast Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni nadal kontynuuje działalność. Ostatnia inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni to wybudowane w latach 1995-1997 „Osiedle Zielone”.
Image
Osiedle Zielone
 
Obecnie Spółdzielnia koncentruje się na prowadzeniu działalności eksploatacyjnej i zarządzaniu, również trzema wspólnotami mieszkaniowymi w Gdańsku o łącznej pow. użytkowej ponad 6 tys. m². W ostatnich latach udało się docieplić wszystkie budynki w jej zasobach i przeprowadzić remonty balkonów. Aktualnie Spółdzielnia zajmuje się głównie remontami instalacji elektrycznych i wodociągowych.
Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa według stanu na dzień 31.12.2014 r. liczy 2.330 członków. W skład zasobów Spółdzielni zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdyni wchodzi 58 nieruchomości gruntowych (mieszkalnych, użytkowych i terenów wspólnego użytku) o łącznej pow. użytkowej ponad 127 tys. m², w tym 28 mieszkalnych – w których członkowie Spółdzielni mogą wybierać swoich przedstawicieli do Rad Nieruchomości (statutowych organów doradczo-opiniujących). Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia zarządzała 42 budynkami i 49 lokalami użytkowymi. Pomimo rosnących naliczeń opłat niezależnych od Spółdzielni, zadłużenie utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat i nie wzrasta. Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni jest dobra, a płynność finansowa niezachwiana.
Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizując zasadę „Tu mieszkam i wypoczywam” aktywnie działa na rzecz rekreacji społeczności lokalnej, czego wyrazem było otwarcie w 2012 roku we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. nowoczesnego placu zabaw w nieruchomości wielobudynkowej w zasobach Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ramułta i ul. Dantyszka w Gdyni, służącego wszystkim mieszkańcom dzielnicy Leszczynki. W 2016 roku planowane jest otwarcie we współpracy z Gminą Miasta Gdyni ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Lelewela w Gdyni (dzielnica Grabówek), usytuowanego częściowo na terenie nieruchomości wielobudynkowej w zasobach Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Image
Osiedle Dantyszka
W 2015 roku Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodziła 60-lecie istnienia. Obecny na Walnym Zgromadzeniu Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 19.06.2015 r. Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Władysław Pastusiak odczytał list Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Pana Alfreda Domagalskiego do członków Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji jej 60.lecia. Nastąpiło uroczyste wręczenie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kucharczyka i Prezesa Zarządu Pana Tomasza Krasodomskiego odznaczenia „Za Zasługi dla Spółdzielczości” dla Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyznanego przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Zarząd Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczy 3 osoby, Rada Nadzorcza – 15 osób. Statut Spółdzielni został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007 r., a ostatnia jego nowelizacja została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków w 2015 r. Spółdzielnia prowadzi stronę internetową pod adresem www.morskasm.pl, na której zamieszane są na bieżąco m.in. uchwały Rady Nadzorczej i obowiązujące regulaminy.

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2014. Na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego została  bowiem wyróżniona przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że jest też laureatem II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014.