InstytutWielcy Modernizatorzy

Modernizatorzy Biznesu 2013

4 lutego 2014 r.  dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu zdecydował zmienić nazwę Konkursu Wielki Inwestor na Konkurs Modernizatorzy Biznesu.

Głównym kryterium przyznawania tytułu Modernizator Biznesu 2013 będzie wartość amortyzacji dokonana w poprzednich latach.

W drugiej edycji Konkursu Modernizatorzy Biznesu 2013 pod uwagę będą brane wydatki w środki trwałe i związane z tym odpisy amortyzacyjne w latach 2011-2012.  Dane na ten temat będą pochodziły z wiarygodnych źródeł – ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tytuł Modernizator Biznesu 2013 będzie przysługiwał firmom, które w latach 2011-2012 dokonały odpisów amortyzacyjnych wartości minimum 5 mln zł albo miały wysoki stosunek odpisów amortyzacyjnych do przychodów.

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu