AktualnościWyróżnieni

MAT-BUD Sp. z o.o. Sp.k. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2022

MAT-BUD Sp. z o.o. Sp.k. w Rozgartach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 i X edycji Konkursu Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysków w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 14 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 48,5 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2020-2021 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,7 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2022.

Eksportowało w 2021 r. do 6 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2022.

Spółka powstała w 1998 roku,  jest firmą rodzinną, proinwestycyjną, ukierunkowaną na wspieranie i rozwój polskiej gospodarki. Stara się udowodnić, że Polska jest dobrym krajem do inwestowania, że powinna temu towarzyszyć dobra atmosfera i wspólnota celów nie tylko całej załogi, ale również dostawców i odbiorców.

Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, w produkcji betonu towarowego, prefabrykatów betonowych oraz w wydobyciu kruszyw budowlanych. Firma zapewnia szeroki dostęp do oferowanych przez siebie produktów i usług poprzez oddziały handlowe usytuowane w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu, Łodzi, Starym Toruniu, Włocławku i Złejwsi Małej.

Firma dzięki dynamicznemu rozwojowi była wiele razy wyróżniana w konkursie Gepardy Biznesu od edycji  2007  do 2019. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki zdobyła w edycjach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu i Komplementariusz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k. w Rozgartach i Bogdan Pietras, udziałowiec komandytariusz spółki nie kryli radości z wyróżnień Brylant Polskiej Gospodarki 2018 i Efektywna Firma 2018 przyznanych  firmie przez Instytutu Europejskiego Biznesu  na VIII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 17 grudnia 2019 r. 

Silne atuty firmy to profesjonalny zespól handlowców, wieloletnie doświadczenie na rynku budowlanym, elastyczność finansowa, otwartość na nowe pomysły, dążenie do wspólnego rozwiązywania problemów, wykorzystanie własnych, regionalnych surowców i zasobów ludzkich, pozwala na skuteczną walkę z konkurencją (firmy sieciowe, koncerny zagraniczne) oraz budowę wieloletnich relacji z kontrahentami.

MAT-BUD jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, które wspiera rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspiera rozwój lokalny przy udziale lokalnej społeczności. Aktywnie udziela się w wielu organizacjach związanych z biznesem, szczególnie z branżą budowlaną. Są to między innymi Sieć Budowlana.pl,  Polskie Hurtownie Dachowe, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, a także jako Członek Wspierający, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Od wielu lat spółka chętnie i bezinteresownie wspiera działania różnych podmiotów działających na terenie gminy Zławieś Wielka (tu znajduje się siedziba firmy) m.in wspierała Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej, Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przysieku, Zespół Szkół w Górsku, Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.
Mat-Bud  wspiera także Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Zławieś Wielka. Bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych oraz innych bieżących akcjach na rzecz potrzebujących z regionu.
Spółka wspiera sportowców. W 2016 roku, jak i w latach poprzednich, współfinansowała Okręgową Ligę Młodzików, drużynę piłkarską rywalizującą w ramach rozgrywek Football Areny, młodych karateków z Klubu Karate Kiritsu Górsk (mistrzów świata i Europy), a także uczestniczy w organizacji Mistrzostw Torunia w żużlu na lodzie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://matbud-torun.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.