Wyróżnieni

Markowicz Broker Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Markowicz Broker Sp. z o.o. w Gałowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 57,7 proc., co przyniosło jej tytuł Gepardy Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 osiągnął poziom 14 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

To kancelaria brokerów ubezpieczeniowych. Ma 20 lat praktyki na rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje ponad 450 firm i instytucji. Ubezpiecza ponad 25 000 pracowników. Uczestniczy w procesie likwidacji szkód w ponad 2000 zdarzeń rocznie

Czym się zajmuje

Ubezpieczenia grupowe na życie pracowników

 • Szuka nowatorskich i niestandardowych rozwiązań w ubezpieczeniach grupowych
 • Kieruje zapytania ofertowe do wszystkich towarzystw liczących się na rynku
 • Negocjuje warunki umów i pomagamy w wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Aktywnie uczestniczy w procesie wdrożenia
 • Obsługuje umowę na każdym etapie jej trwania
 • Angażuje się w wypłatę świadczeń

Opieka medyczna i medycyna pracy

 • Współpracuje z liderami rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce
 • Negocjuje korzystne warunki pakietów medycznych, programów profilaktycznych i medycyny pracy
 • Koordynuje proces wdrożenia programu i informowania pracowników
 • Doradza w zakresie optymalizacji podatkowej finansowania programu przez pracodawcę

Ubezpieczenie majątkowe

 • Oferuje szeroki zakres ubezpieczeń majątku, odpowiedzialności cywilnej, gwarancji, ubezpieczeń finansowych i NNW
 • Identyfikuje ryzyka i doradza przy wyborze rozwiązań ubezpieczeniowych
 • Doradza w zakresie rozwiązań o charakterze prewencyjnym
 • Dbam o zapewnienie pełnej ochrony ubezpieczeniowej i optymalizację kosztów ubezpieczenia
 • Reprezentujemy klienta w postępowaniach likwidacyjnych i odwoławczych przed zakładami ubezpieczeń

Pracownicze Programy Emerytalne

 • Posiada gotowe, sprawdzone rozwiązania w zakresie wyboru, negocjacji i uruchamiania Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://markowiczbroker.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.