AktualnościInstytutPolskie Brylanty

KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu to Brylant Polskiej Gospodarki 2020

KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółdzielni w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 100,1 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

 

Spółdzielnię została założona 4 października 1902 roku jako Stowarzyszenie Urzędników dla Budowy Domów i Mieszkań w Toruniu. Walne zgromadzenie urzędników odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Uczestniczyło w nim 65 członków-założycieli, głównie urzędników miejskich i kolejarzy.

Już w 1905 roku wybudowało pierwszych siedem kamienic przy ulicach Rybaki 38, Mickiewicza 52, 54 i 56, Batorego 9 i 11 oraz Kujota 6. Znajdowało się w nich 68 mieszkań. Kolejną była kamienica przy ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Budynki miały wysoki standard, w niektórych zainstalowano nawet windy do wwożenia węgla na górę (dla ochrony chodników przed zanieczyszczeniem).

W okresie międzywojennym wybudowało tylko dwa bloki w Chełmży, przy dzisiejszej ulicy Marchlewskiego.

Od 1945 roku działa pod nazwą „Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu”. Aż do lat 60. XX w. zajmowała się tylko administracją budynków, później zaczęła budować dalsze bloki. Nadal buduje domy wielorodzinne. Łącznie wybudowała już ponad 17 tysięcy mieszkań w Toruniu.

Spółdzielnia administruje dzisiaj 169 budynkami, m.in. na Bielanach (Osiedle Gagarina), Bydgoskim Przedmieściu, Osiedlu Bema i Koniuchach. Dziś administruje ponad ośmioma tysiącami lokali, zamieszkałymi przez około 16 000 osób.

Spółdzielnia prowadzi różnorodną działalność społeczno-oświatowo-kulturalną. Posiada 3 kluby osiedlowe oraz własny kompleks sportowy obejmujący budynek techniczny, korty tenisowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz stadion z trybunami, boiskiem trawiastym oraz bieżnią. Co roku latem organizuje konkursy na najbardziej ukwiecony balkon i najładniejszy ogródek przydomowy,  a zimą konkurs na najciekawszą bożonarodzeniową dekorację świąteczną balkonów. Prezesem jest Marek Żółtowski.

Więcej o firmie pod adresem: http://smkopernik.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 170 684 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.