Gepardy Biznesu

Kierujemy się etycznym postępowaniem w interesach

Doświadczenie zatrudnionej kadry, dogłębna znajomość tematyki sektora kotłów i urządzeń energetycznych, pozwoliły zbudować silną, solidną  i wiarygodną firmę, która cieszy się zaufaniem klientów, czego dowodem są liczne certyfikaty i wyróżnienia, mówi Tadeusz Grucza, prezes Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach.


Tadeusz Grucza, Prezes Zarządu Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach
Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach działa na rynku energetycznym  od 1947 roku, od 1993 roku jesteśmy Spółką Akcyjną. Od początku swojego istnienia Biuro zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej wraz z urządzeniami pomocniczymi, instalacji paleniskowych na wszystkie rodzaje paliw, konstrukcji nośnych kotłów i urządzeń energetycznych, podgrzewaczy regeneracyjnych, wymienników ciepła, stacji uzdatniania i odgazowania wody, rurociągów energetycznych, AKPiA kotłów i urządzeń.

 Image
Wykonujemy również  w pełnym zakresie prace studialne i koncepcyjne z dziedziny techniki kotłowej i urządzeń energetycznych oraz opinie i ekspertyzy. Biuro nasze posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń dla zawodowej energetyki krajowej, do których zalicza się między innymi udana konstrukcja kotłów o mocy 25, 50, 120 i 200 MW
Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, a doświadczenie zatrudnionej kadry, dogłębna znajomość tematyki sektora kotłów i urządzeń energetycznych, pozwoliły zbudować silną, solidną  i wiarygodną firmę, która cieszy się zaufaniem klientów czego dowodem są liczne certyfikaty i wyróżnienia.
W naszej działalności kierujemy się  etycznym postępowaniem w interesach, odpowiedzialnością i uczciwością w postępowaniu z kontrahentami oraz wysoką jakością świadczonych usług
Przez 65 lat naszego funkcjonowania udało nam się zapracować na dobrą opinię i zdobyć zaufanie klientów.
 
Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011.