Aktualności

Już niemal 9 tysięcy Profili Zaufanych w PKO BP

W ciągu niespełna trzech dni od startu usługi, Profil Zaufany w serwisach transakcyjnych banku utworzyło już niemal 9 tys. osób. PKO Bank Polski jako pierwszy udostępnił tę możliwość swoim klientom. To przełom w upowszechnianiu usług e-administracji i istotne ułatwienie dla milionów obywateli i firm. Profil Zaufany umożliwia bowiem korzystanie z usług urzędów online, bez potrzeby wychodzenia z domu.

 

– Mam przekonanie, że uczestniczymy w projekcie naprawdę przełomowym  dla przedsiębiorców i obywateli, dla całej gospodarki. To bardzo ważny krok na drodze do cyfryzacji państwa i procesów administracyjnych. Sukces tego przedsięwzięcia pozwoli nam zwiększyć konkurencyjność Polski i polskich firm. Cieszę się, że nasi klienci chcą razem z nami być częścią tej rewolucji i po raz kolejny pokazali, że są otwarci na innowacje – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego .

 

Aby uzyskać dostęp do e-administracji wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo i wybrać zakładkę e-Urząd. Następnie sprawdzić poprawność swoich danych oraz nadać login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego. Operację potwierdza się kodem z narzędzia autoryzacji. Na adres e-mail podany we wniosku przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem założenia Profilu Zaufanego. Z kolei logowanie za pomocą tak utworzonego Profilu Zaufanego do poszczególnych usług administracji publicznej odbywa się na podobnej zasadzie, jak w przypadku  szybkich płatności w sklepach internetowych – bank uwierzytelnia klienta po podaniu przez niego danych, a następnie przelogowuje go do wybranego serwisu lub umożliwia potwierdzenie dyspozycji czy złożonego wniosku. Cały proces jest wygodny, szybki i bezpieczny a informacje pozostają poufne – w żadnym momencie nie dochodzi do przekazywania danych między urzędem a bankiem.

Przepustka do e-administracji

Osobom indywidualnym Profil Zaufany pozwala między innymi:

 • Podpisywać dokumenty przekazywane online do urzędów,
 • Składać wnioski o dowód osobisty dla siebie lub dziecka (serwis ePUAP),
 • Zgłaszać utratę lub zniszczenie dowodu osobistego (serwis ePUAP),
 • Składać wnioski o przydatną podczas podróży kartę EKUZ  (serwis ePUAP) – dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych terenie dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA, można go odebrać osobiście lub otrzymać pocztą,
 • Wnioskować o wydanie wtórnika prawa jazdy (serwis ePUAP) w przypadku zmiany danych lub zagubienia dokumentu,
 • Zawiadomić o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (serwis ePUAP) – to obowiązek każdej osoby sprzedającej, lub przekazującej w formie darowizny zarejestrowany samochód,
 • Uzyskiwać odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego (serwis ePUAP),
 • Zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy (praca.gov.pl),
 • Dopisać do listy wyborców (serwis ePUAP),
 • Uzyskać indywidualną interpretację podatkową (serwis ePUAP),
 • Uzyskać zaświadczenie o niekaralności – przydatne przy poszukiwaniu pracy (Krajowy Rejestr Karny),
 • Złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny Emp@tia,
 • Załatwiać sprawy w PUE ZUS,
 • Korzystać z regionalnych platform e-administracji np. SEKAP, Wrota Mazowsza, Cyfrowa Małopolska.

Również dla przedsiębiorców i osób planujących otwarcie firmy możliwość tworzenia Profilu Zaufanego z poziomu bankowości internetowej to duża wygoda i oszczędność czasu. Dzięki Profilowi można bowiem zarejestrować działalność gospodarczą w serwisie CEIDG i wypełnić  wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie:  zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (m.in. nadanie NIP), GUS (nadanie/weryfikacja REGON) oraz do ZUS (zgłoszenie płatnika składek) lub KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników) bez potrzeby odwiedzania wszystkich tych urzędów. Dodatkowo Profil Zaufany pozwala przedsiębiorcom w pełni korzystać z funkcji PUE ZUS.

Razem cyfryzujemy Polskę

PKO Bank Polski jako lider technologiczny sektora od wielu miesięcy współpracuje z jednostkami rządowymi nad wdrożeniami z zakresu cyfryzacji państwa – w swoich serwisach transakcyjnych udostępnił możliwość składania wniosków o świadczenie z programu 500+ oraz logowania do PUE ZUS.

Do momentu wdrożenia w serwisach transakcyjnych iPKO i Inteligo nowej opcji, Profile Zaufane miało  około 500 tys. użytkowników, z czego znakomitą większość stanowili urzędnicy. Zmiana tych proporcji i popularyzacja Profilu to istotny element  rządowego projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, będącego częścią  Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło: PKO Bank Polski