AktualnościDla Zdrowia

Jak z sukcesem pozyskiwać dotacje? W gminie Stare Babice już wiedzą

Gmina Stare Babice od lat jest jedną z najbardziej aktywnych w Polsce w zakresie pozyskiwania dotacji. W ciągu ostatnich 15 lat zrealizowano na tym terenie 41 projektów z udziałem środków zewnętrznych, a gmina otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 162 mln. Czego inne gminy mogą nauczyć się na przykładzie pracy urzędników ze Starych Babic?

Stare Babice to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim. Pozyskane z różnych źródeł środki zostały przeznaczone na realizację wielu kluczowych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji.

Od wielu lat monitorujemy i badamy potrzeby mieszkańców. Organizujemy spotkania i debaty, aby wiedzieć co myślą mieszkańcy i jakie inwestycje są dla gminy najważniejsze. Aktywnie pozyskaliśmy ze środków unijnych, budżetu państwa i funduszy norweskich ponad 162 mln dotacji – mówi Marcin Zając, zastępca wójta gminy Stare Babice.

Dzięki pozyskanym funduszom, największą kwotę przeznaczono na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców.

Aktywne podejście i praca wielu ludzi przyczyniły się do otrzymania aż 102 mln na rozbudowę wodociągów i kanalizacji oraz 17,5 mln na rozbudowę oczyszczalni. Dzięki temu możemy pochwalić się jednymi z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dodaje Marcin Zając, zastępca wójta gminy Stare Babice.

E-usługi

Urząd Gminy Stare Babice, mając na uwadze rosnące wymagania technologiczne w zakresie obsługi mieszkańców, zrealizował kompleksowy projekt dotyczący rozwoju usług elektronicznych. W ramach podjętych działań sfinansowano zakup oprogramowania pozwalającego usprawnić obieg spraw i dokumentów.

Realizujemy projekty z zakresu e-usług, które służą komputeryzacji urzędu, udostępnianiu usług społecznych i informatycznych. Ponadto, organizujemy bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców – zwraca uwagę Beata Tuzimek, Główny Inspektor do spraw rozwoju i promocji gminy.

Jeden z najnowocześniejszych kompleksów

Praca samorządu babickiego została już wielokrotnie doceniana w różnorodnych konkursach. Stare Babice zaliczają się od lat do czołówki gmin polskich w zakresie pozyskiwania dotacji. Kolejną ważną dla mieszkańców inwestycją, która została zrealizowana, jest jeden z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów oświatowo-kulturalno-sportowych.

Przeprowadziliśmy rozbudowę domu kultury, gdzie mieści się także biblioteka publiczna. Oprócz tego, dzięki środkom ze strefy norweskiej powstał cały ośrodek sportu z boiskami przystosowanymi do uprawiania różnorodnych sportów. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że we wszystkich szkołach na terenie gminy mamy już nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią – podsumowuje Marcin Zając, zastępca wójta gminy Stare Babice.

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Starych Babicach 14 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 6 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Stare Babice zdobyły tytuł Gmina Przyjazna Firmom 2017.